DELA

En problematisk diskussion

Det råder inte någon tvekan om att rektor Jonas Waller är upprörd över att några politiker i staden ifrågasätter rekommendationen på stadens hemsida om att vi inte ska äta smör. Han motsäger sig själv när han kritiserar politikernas rätt att ha åsikter i vad han kallar en modern, öppen demokrati. Givetvis ska den åsiktsfriheten gälla alla, också politiker.

Det Waller är rädd för är att politiker ska styra den fria vetenskapen eller censurera det ”kompetensbaserade kunnandet”. Något sådant har inte inträffat. Att ifrågasätta rekommendationen om att avstå från smör är knappast en vetenskaplig fråga. Att avstå från åländskt smör krockar med två andra hållbarhetsmål nämligen att konsumera lokalproducerat och att stöda lokalproducerat. Därför är rekommendationen politiskt problematisk.

Att som rektor Waller bli mörkrädd för att en sådan diskussion förs är uppseendeväckande. Staden är inte en institution som producerar kunskap i vetenskaplig bemärkelse. Ingen av kritikerna har ens nämnt Högskolan på Åland. Det som läggs upp på stadens hemsidor ansvarar stadens tjänstemannaledning givetvis för. Informationen ska vara neutral och relevant.

Den bör likaså vara politiskt förankrad i den meningen att den bör grunda sig på beslut som fattats i demokratisk ordning. Ifråga om smöret är det en information som saknar politisk förankring. Att det blir diskussion om smöret är ett tecken på att vi har en öppen och fungerande demokrati som den femte statsmakten, det vill säga medierna, refererar och eventuellt tar ställning till. Också rektor Jonas Waller är välkommen att delta i den debatten.

Som en kuriositet kan nämnas att i Ålandsbankens nyligen publicerade historik ”Sanningen om Ålandsbanken” berättar Anders Wiklöf om hur han och Algot Johansson efter att de med gemensamma krafter flyttat en stor stenbumling satt sig ner för att dricka kaffe och äta smörgåsar.

Algot avstod från smörgåsarna. Han åt bara smörgåsar med smör på.

BARBRO SUNDBACK (S)