DELA

En politisk näringsidé

Många åländska entreprenörer har fått idéer till näringsverksamhet vid resor utomlands. Här kunde landskapets näringsavdelning göra en insats.
Näringsavdelningen öppnar ett omvärldsbevakningskontor som hela tiden följer med vad som händer inom teknik, miljö, energifrågor, cleantech, med mera. Vid regelbundna träffar med entreprenörer och näringslivsrepresentanter redovisas vad man har spanat in.
Näringsavdelningen hjälper till med kontaktskapande och erforderlig information så att hugade entreprenörer kan ta del av och starta eller vidareutveckla olika projekt. Landskapsstyrelsen beslutar om omfördelning av de stöd som nu ges så att en del viks för ny näringsverksamhet som på detta sätt startas inom landskapet.
Vi kan om vi vill!
Kille Williams (M)
Lagtinget 202