DELA
Foto: Håkan Kulves<07_Bildrubrik>SKYDDAT Råttgrundet i Slemmern blev fågelskyddsområde 2003.

En påminnelse!

I handlingsprogrammet Åland–Jakt 2000 (Åländsk utredningsserie 1996:6), som landskapsstyrelsen den 20 juni 1996 godkände som riktgivande för sjöfågelskyddets och sjöfågeljaktens utveckling i landskapet sägs om i 26 paragrafen i jaktlagen avsedda fågelskyddsområden bland annat följande:

”Målsättningen enligt strategiprogrammet är att i samråd med jaktvårdsföreningarna kraftigt utöka de på selektiv grund utvalda fågelskyddsområdenas antal. Fågelskyddsområden utväljs särskilt med målsättningen att skydda för sjöfågel värdefulla häckningsområden mot störning. Landskapsstyrelsen anser att denna åtgärd är av central betydelse i strategiprogrammet.

Eftersom inrättandet av särskilda fågelskyddsområden på selektiv grund i regel innebär att endast små områden av obetydligt ekonomiskt värde tas i anspråk, är det därför rimligt att 5-20 fågelskyddsområden avsätts per jaktvårdsförening. Detta innebär att ca. 200 fågelskyddsområden skall ha inrättats i landskapet år 2000.”

I dag är endast 9 fågelskyddsområden med landstigningsförbud under tiden 15.3-31.7 inrättade i landskapet med stöd av jaktlagen. Det är i sanning en blygsam siffra med tanke på våra över 6 000 öar, holmar och skär! Senast ett sådant fågelskyddsområde inrättades var år 2003!

Det rörliga friluftslivet i skärgården ökar för varje år och tar sig, med hänvisning till allemansrätten, allt friare former. Därför är det från viltvårds-och naturvårdssynpunkt angeläget att de mest betydelsefulla häckningsskären kan utväljas och avsättas till fågelskyddsområden.

Med hänvisning till dagsläget inom sjöfågelskyddet och till det av landskapsstyrelsen antagna och, åtminstone vad jag känner till, inte upphävda eller ändrade handlingsprogrammet, kan man endast konstatera att landskapsregeringen och dess jaktförvaltning har en stor och mycket viktig arbetsuppgift framför sig för att förhoppningsvis sent om sider uppnå egna för tjugu år sedan uppställda mål inom fågelskyddet.

Mariehamn den 15 mars 2016

Håkan Kulves