DELA

En övertro på vaccinet

Den så kallade livsforskaren Klaus Rahikainen har fått mycket kritik angående sina insändare i tidningarna. De messare och andra som kritiserar inser dock inte allvaret i vad han skriver. Det är synnerligen beklagligt. Det Klaus vill förmedla är sådant som medierna aldrig ens har uttalat sig om. Vem hade hört talas om alla dessa cocktails före Klaus tog upp det?

Svininfluensan och den åtföljande kampanjen för massvaccineringen har fått ett enormt medialt utrymme. Det står inte i proportion till vare sig spridningen av influensan eller den potentiella dödligheten. Myndigheter gör kampanj för vaccineringen även på Facebook. I Finland dör över 1000 per år av den allmänt förekommande influensan. I Sverige dör mellan 2000-4000. Varför framhäver inte medierna dessa ständiga dödsfall? Hanteringen och den partiska informationsspridningen i fråga om den massiva influensavaccineringen h ar på grund av bland annat den orsaken blivit anmäld till den svenska Justitiekanslern. Läs den hela på http://www.cmef.eu/pdf/jk.pdf.

Alla vacciner har sina risker och därför är det ytterst falskt och oansvarigt att gå ut med den informationen att vaccinet är säkert. Vissa läkemedelsforskare hävdar att risken för biverkningar av svininfluensavaccinet är trefaldigt större än för den vanliga influensans vaccin. Jag har varit i kontakt med unga såväl som äldre ålänningar som upplevt biverkningar så som starka muskelsmärtor, trötthet, stegring, sovstörningar, onormal svettning, feber och så vidare. Över 1 500 rapporter om biverkningar har även rapporterats i Sverige. Av dessa har man fått in 8 rapporter på dödsfall förorsakat av vaccinet. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/Sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-Pandemrix-fram-till-10-november-/
Visst är det också fråga om solidaritet. Att motstå spridning av högst ovanliga, farliga och till och med dödliga kemikalier till andra generationer, det är min tanke kring solidaritet.

Jag skickade e-post till klinikchef Birgitta Hermans häromdagen innehållande några enkla frågeställningar. Jag undrade bland annat hur länge vaccineringen skulle pågå på Åland och hur många som dör av den vanliga influensan på Åland per år. Jag frågade även om det var sant, att svininfluensaviruset var skapad i laboratorium. Det visade sig att hon inte var kapabel till att svara på någon av dessa frågor. Myndigheter och tjänstemän undanhåller således systematiskt viktig information och uttalar sig på ett sådant vis som enbart är till vaccinets favör. Avslutningsvis handlar denna fråga endast om tillit gentemot våra myndigheter. Jag och Klaus har bevisligen ingen större sådan. Har ni?
Simon Holmström

Källor:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/myndigheter-goer-vaccinkampanj-paa-facebook-339679
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkistot/kotimaa/2009/11/9 92261
http://www.rokotusinfo.fi/
http://vaccinationsfaran.se/