DELA

En otrevlig situation på alla sätt

I tidningarna har vi de sista dagarna sett artiklar om händelsen i Eckerö som tingsrätten har rett ut, men detta är inte tillräckligt för vissa. Bland annat ”Barnets Pappa” och flertalet anonyma tyckare som skriver lite vad de vill.
Jag skriver detta som svar på de direkta felaktigheter som figurerat och för att, från min sida, ge svar på de direkta felaktigheter som dyker upp i Pappans anklagelse.

Han skriver att ”Igge Holmberg (IH) är inte att betrakta som personal i anstaltens vård- och fostringspersonal”, detta är från ett protokoll som är en ren pappersprodukt från tjänstemän på landskapsstyrelsen som inte tog kontakt med någon innan de gav sitt beslut.
Domen från tingsrätten slår fast att ”[IH] har de facto i sin roll som lärare och vuxen i kollektivet, både i den övriga personalens och elevernas syn varit lika mycket en del av personalen som de anställda i kollektivet.”
Den teknikalitet som medförde att jag formellt sett inte omfattades av barnskyddslagens rättigheter – som jag tillämpade – beror på att jag var anställd av en kommun, för en person på kollektivet, inte av kollektivet direkt.

Jag har jobbat inom mentalvården, inom skolan och med ungdomar på olika sätt sedan jag var 18 år, och jag är känd för att vara lugn och sansad. Två vittnen, mina tidigare arbetsgivare, vittnade om det. Tingsrätten har också konstaterat att jag ”har en gedigen kännedom om hur man ska handskas med utmanande ungdomar”.

Den andra direkta felaktigheten i Pappans insändare är ”Grabben ville ha ett motiverat svar på varför han inte fick köra moped till skolan.”
Han var hemma från skolan just för att han varit våldsam i skolan mot en annan elev och kastat en pulpet i klassrummet och tingsrätten skriver ”Redan av målsägandens (pojkens) berättelse framgår det att han inte betett sig resonligt. Han har inte godtagit beslutet som fattats och tjatat för att få ett svar som han enligt [den andra vårdaren] redan hade fått ett klartydigt svar på. Han hade ett flertal gånger uppmanats att lämna kontorsrummet där elever inte hade rätt att vistas.”
Det vill säga pojken hade fått just det svar som Pappan säger att pojken ville ha. Att han inte godtagit svaret är pudelns kärna. Det är en del av hans sjukdomsbild, som också var orsaken till att han var omhändertagen och placerad på kollektivet för att lära sig ta ansvar för sina egna handlingar.

Jag har från början, i incidentrapport, i polisförhör,i rättegång och när journalister frågat, aldrig dolt vad jag gjorde. Jag har varit öppen med allt och jag har tagit emot alla omdömen från domstol och allmänhet med samma öppenhet och jag kommer att fortsätta vara klar och tydlig med vad jag gör i mitt arbetsliv. När Pappan förklenar tingsrättens bedömning handlar det nog inte om mina handlingar och tingsrättens bedömning av dem, utan om vad Pappan vill tro. Den rätta vägen är emellertid att föra ärendet till hovrätten, inte att sprida ogrundade uppgifter och antydningar i massmedierna. Om Pappan inte har gått vidare med ärendet till hovrätten, är saken slutbehandlad och står vid tingsrättens dom. Min advokat har informerat mig om, att jag har rätt att anmäla den som sprider ogrundade åsikter för ärekränkning. Jag uppmärksammar också tidningarna på detta, speciellt vad gäller anonyma mess.

Till sist, jag har blivit dömd i rätten, men lämnats utan straff, något väldigt ovanligt och i mitt tycke talande.
Jag har fått min dom från rätten angående det här fallet. Min lämplighet i vården av utmanande ungdomar är klarlagd av vittnen och min erfarenhet konstaterad av tingsrätten.
Vad gäller min lämplighet att göra mitt jobb som politiker så får jag min dom om tre år i nästa val från alla ålänningar och mariehamnare.
Tills dess fortsätter jag att göra mitt för att innevånarna på Åland och i Mariehamn skall få en så god tillvaro och service som möjligt. För min del är denna ”debatt” i tidningarna avslutat, nu fortsätter jag mitt politiska arbete.
Allt gott till er
Igge Holmberg