DELA

En osanning som biter sig fast

I Ålandstidningens ledare den 27 maj påstår Benita Mattsson-Eklund att socialdemokraternas löfte om en tandvårdsreform är ett utmärkt exempel hur lätt det är att vara generös med låtsaspengar och för detta ska socialdemokraterna bestraffas hårt i nästa val. Det är inte första gången detta sagts och ett oemotsagt påstående riskerar att bli en osanning som biter sig fast, om uttrycket tillåts.

Ingen har påstått att allmän tandvård betyder att tandvården är gratis. Ingen har heller påstått att allmän tandvård för alla går att förverkliga på kort tid. I riket tog reformen 20 år. På Åland har socialdemokraterna tillsammans med regeringen redan förbättrat tandvården på olika sätt. Bland annat genom att de prioriterade grupperna har utökats betydligt. Från och med årsskiftet får numera alla garantipensionärer, alla klienter vid institutioner, patienter med remiss från läkare och patienter som vårdas långvarigt på sjukhus, alla insulindiabetiker samt även personer som av olika orsaker har svårt att sköta mun- och tandhälsan som till exempel personer med medelsvår eller svår demens, rätt till ÅHS tandvård.

Dessutom har även gruppen barn och unga utökats från 25 år till och med 27 års ålder. När tandvårdsstolen har införskaffats kommer alla skärgårdsbor att få tillgång till den offentliga ambulerande bastandvården. Tandvårdsstolen kommer även att ambulera till alla institutioner på hela Åland och redan nästa år besöka alla äldreboenden. I nuläget är det personer som av medicinska eller sociala skäl som har rätt att gå till ÅHS tandklinik.
Allmän tandvård betyder att man inte längre urskiljer tand och munhälsa från den övrig hälso- och sjukvård utan tvärtom betraktar den på samma villkor som all annan allmän hälso- och sjukvård. En vård som alla har rätt till och för vilken vi betalar en avgift i enlighet med en fastställd stadga. För oss är det självklart att tandvården inkluderas i den offentliga hälso- och sjukvården, på samma sätt som i våra nordiska grannländer.

För de väljare som fortfarande delar denna grundläggande syn om att tandvården är en del av helheten inom allmän hälso- och sjukvård är socialdemokraterna det parti som starkast för den utvecklingen framåt. Vi har lyft fram frågan i flera valrörelser och nu kan vi glädjande nog vara med och utveckla tandvården på ett konstruktivt sätt.
Carina Aaltonen (S)
Social- och miljöminister