DELA

En önskan om fred

Vi närmar oss julafton och en tid då kärlek, fred och stillhet borde råda. Vi kan dock läsa i de flesta medier om krig och hot, senast i Hufvudstadsbladet 21.12.17 där rubriken löd ”Ryssland övade på att bomba städer i Finland”.

En modern säkerhetspolitik bygger på flera komponenter. De viktigaste är en aktiv utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, ett militärt alliansfritt Sverige, ökat samarbete i Norden, aktiv Östersjöpolitik, stärkt Europasamarbete samt ett starkare Förenta Nationerna.

Jag har inte ändrat åsikt och säger fortfarande nej till ett medlemskap i Nato. Min grunduppfattning är att den militära alliansfriheten under både andra världskriget och kalla kriget tjänat oss väl och gör så även i vår tid. Att Finland och Sverige ska räkna med ryska anfall i ett riktigt krig med Nato är en uppenbar risk.

Därför är det sunt att Åland, Finland och Sverige förblir en buffert mellan Nato och Ryssland, en fredszon. För den Åländska demilitariseringen och neutraliseringen är det av största vikt att Finland och Sverige samordnar sina strävanden. Detta ökar vår gemensamma styrka och är en bra plattform för samarbete med FN, EU och Nato inom partnerskap för fred.

Det är en utmaning för Åland att vara med som en pådrivande kraft för det nordiska samarbetet. Fast då kan vi bidra till att på bästa sätt skapa stabilitet och långsiktig fred i vår del av Europa.

Sara Kemetter (S)