DELA

En omöjlig uppgift?

Det glädjer mig att Barbro Sundback vill ha en lag om närståendevård. Samma åsikt hade även Harriet Lindeman senaste höst, då hon i en tidningsintervju sade att lagen om närståendevård är högt prioriterad och att hon helst vill ha den färdig före årsskiftet (2006-2007).
Som vanlig medborgare och socialarbetare är jag mycket bekymrad. Den nya lagen om närståendevård i riket trädde i kraft januari 2006. På Åland saknas motsvarande lagstiftning. Nu har det alltså gått 1 år och 5 månader och ännu har vi ingen lag!

De på Åland som vårdar sina anhöriga har med andra ord sagt inga som helst lagliga rättigheter vare sig till ersättning eller ledighet. Jag anser att det inte är rätt mot Ålands befolkning att vi har sämre sociallagstiftning än befolkningen i riket. Det är bra att majoriteten av regeringspartierna står bakom behovet av en lagstiftning om närståendevård.
Detta behov förde jag fram redan i början av år 2007.

Varför har vi ingen lag om närståendevård på Åland, om både frisinnad samverkan och socialdemokraterna står bakom tanken? Bägge sitter ju i landskapsregeringen !
De som vårdar sina nära och kära har inte tid att vänta, de behöver handling och inte bara vackra ord.
Sirpa Eriksson
socialkurator