Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


En ohållbar utveckling i ett ohållbart system

Om den välfärdsmodell vi har idag leder till att vi lever allt längre samtidigt som det föds färre barn så kanske det inte är realistiskt att fortsätta använda ett samhällsekonomiskt system som är anpassat för helt andra förutsättningar.

Den samhällsekonomi som främst används av länderna här i Norden kallas blandekonomi och kombinerar planekonomi med marknadsekonomi.

På senare tid har marknadsekonomin ökat till följd av privatiseringar eftersom fokus ligger allt mer på tillväxt. Vi ser också allt fler reformer vars syfte är att samordna och centralisera verksamheter vilket leder till starkare centralorter och en glesbygd som dräneras på samhällsfunktioner.

Dagens samhällsekonomi bygger på skatter i förhållande till inkomster under förutsättningen att tillväxten ska fortgå. Enligt min mening beror det på att kostnader stiger kontinuerligt och vi betalar allt mer för tjänster som utlokaliserats till den fria marknaden. Resultatet har blivit att vi är beroende av växande inkomster för att budgeten ska kunna gå ihop.

Skulle vi istället ha en samhällsekonomi som fokuserar på att mäta självförsörjningsgraden framom tillväxten kanske situationen skulle se helt annorlunda ut. Då kan det till exempel bli viktigare att behålla service och arbetsplatser i lokalsamhället istället för att utlokalisera verksamheter som inte längre anses lönsamma. Tillväxten har fortfarande betydelse i en sådan ekonomi men mer sekundärt som ett medel för att kunna öka självförsörjningsgraden. Det kan t.ex. handla om att investera i system som minskar beroendet av nya kapitalflöden.

Enligt min mening befinner sig visionen om det hållbara samhället ännu i sin linda och det kommer att bli svårt att komma dit om vi har ett samhällsekonomiskt system som är ohållbart.

JENNY NYLUND (C)

Kandidat i lagtingsvalet och kommunalvalet för Sottunga