DELA

En obekväm sanning

Idag tar vi kanske vårt fina kranvatten för givet, men det är ingen självklarhet. För 30 år sedan tvingades man vidta åtgärder. Sedan dess har man medvetet arbetat för bättre vattenkvalitet i våra täkter. Trenden går åter åt fel håll och täkterna börjar nå sin maximala uttagsgräns. Vi behöver en ny plan!

Lösningen finns kanske inte i EN ny täkt utan kanske flera. Kanske behöver vi även nyttja grundvatten, antingen naturligt eller konstgjord infiltration.

Hur vi än gör behöver våra nuvarande och möjliga framtida täkter skyddas, liksom grundvattenbildande områden. Detta behöver sedan omsättas i kommunal planering.

Den mest obekväma delen består i inskränkningar i äganderätten och möjligheten att nyttja sin mark ”hur som helst”. Frågan är om ålands folk har bättre förståelse för vattenskydd än registrering av fornminnen? Hursomhelst är det en resa vi behöver påbörja. Jag vill verka för ett lika fint vatten i våra kranar även för kommande generationer som vi har idag.

Mikael Stjärnfelt (Lib)