DELA

En ny kraft i riksdagen

Moderat Samling för Åland ställer upp Cecilia Jansson i riksdagsvalet den 19 april. Vi stöder Cecilia, då hon har de erfarenheter och kunskaper som behövs för att driva Ålands hjärtefrågor i Helsingfors. Cecilia är sedan några år vår representant i PAFs styrelse och besitter mycket god kunskap om den åländska spelverksamhetens utmaningar gentemot Helsingfors. I och med sitt presidentskap i juniorhandelskammaren har hon skapat goda kontakter både i väster- och österled, vilket underlättas av hennes färdigheter i finska, tyska och engelska. Cecilia kämpar särskilt för små och medelstora företag och är den på den gemensamma listan som själv har erfarenhet av att vara företagare, vilket är en styrka. Vi vet att Cecilia Jansson vill och kan driva Ålands frågor i Helsingfors.

Styrelsen för Moderat Samling för Åland