DELA

En nämnd kan inte höja skatter

Sara Kemetter (s) undrar hur (lib) och (M) kan skära ner på DUV:s avlastningsläger. Det fanns ett förslag i frågan, utdrag från protokollet: ”Petri Carlsson föreslår att anslaget höjs med 2.000 euro, från 38.000 euro till 40.000 euro. Förslaget vinner ej understöd varför det förfaller.” Alltså, inget socialdemokratiskt understöd?
Vidare påstår hon att budgetramen tagits av enbart Liberalerna och Moderaterna. Visst föreslog sossarna skattehöjning i 2011 års budget, men svängde senare då Kalle Fogelström (s), Barbro Sundback (s) och Camilla Gunell (s) så sent som den 25 mars 2011 i en insändare skrev att det svåra arbetet var över och konstaterade att det inte blir någon bestående ekonomisk nedgång och menade att skattehöjningar inte behövdes. Nu vill man höja skatten igen?

Vad gäller budgetramen för år 2012 togs beslutet av ett enigt stadsfullmäktige, socialdemokraterna inkluderat!
Att vara förtroendevald i en nämnd innebär inte bara att man ska dela ut pengar, det handlar om att ta ansvar, också för ekonomin. Socialdemokraterna fortsätter att agera ansvarslöst då de inte berättar hur de prioriterar inom den budgetram nämnden varit satt att följa. Hur hade du prioriterat inom nämndens budgetram Sara?
Återigen, jag kan personligen prioritera att t.ex. införa måttliga avgifter på stadsbussen och få in 200 000 euro som gärna får tilldelas barn och äldre. Jag vet att socialdemokraterna gärna höjer skatter istället, men det är inget en nämnd kan göra.
Petri Carlsson (M)