DELA

En motvillig avgång

Innan påsk lämnade jag motvilligt in en begäran om befrielse från mitt uppdrag som ersättare i stadsstyrelsen. Grunden till detta, som i teorin aldrig borde ha varit ett problem, är min tillfälliga flytt till Bryssel och arbete här med Ålandsfrågor vid Finlands Ständiga Representation vid EU.

Jag har sedan ett drygt år tillbaka suttit som ersättare i statsstyrelsen för Obunden samling. Det finns idag väldigt få ungdomar invalda politiskt i Mariehamn det är således förkastligt då man nu försöker utmanövrera mig som ungdom från stadsstyrelsen i Mariehamn, istället för att använda tillgänglig teknik samt ta till sig lagtingets beslut från den 22 mars 2017 om deltagande i sammanträde på distans.

Torsdagen den sjunde mars sammanträdde stadsstyrelsen för att behandla den viktiga delgeneralplanen för Mariehamn. Jag hade blivit kallad till ärendet, hade läst på och satt mig in i det, fått godkännande av finska utrikesministeriet samt fått ett rum till mitt förfogande för att delta på videolänk.

Jag pratade med tjänstemännen i Mariehamn på morgonen och allting verkade vara frid och fröjd. Sju minuter innan mötet får jag ett SMS där det framgår att styrelseordförande Tage Silander inte känner sig bekväm med att någon ska delta på videolänk.

Jag diskuterade lagtingets beslut om möjligheten att delta i sammanträden på distans med en tjänsteman som förklarade att det är möjligt för staden att föra in bestämmelserna om distansdeltagande i förvaltningsstadgan, men att så ej har gjorts.

Problemet är alltså att fullmäktige inte godkänt deltagandet än. Trots att det juridiskt inte är något problem för mig att få delta i diskussionerna vid mötet får jag inte närvara vid beslut innan fullmäktige godkänt kommunallagen.

Mötet den 21 mars: Samma visa denna gång, jag förbereder mig, får godkännande av att delta i mötet från arbetsgivaren. Dagen innan mötet får jag reda på att tekniken i stan inte är tillräckligt modern för att tillåta deltagande på distans. Även denna gång är alltså en plats tom på mötet.

Bert Häggblom (Obs) tar upp frågan på frågestund i stdsfullmäktige och då klargörs styrelseordförandens åsikt att inte godkänna deltagande på distans. Förslaget om delgeneralplanen röstades igenom med röstetalet 4–3 under senaste stadsstyrelsemöte – med en vakant stol.

Staden kan genom beslut i fullmäktige ta in bestämmelser i förvaltningsstadgan om att deltaga på distans. Då sådant intresse inte finns i stadsstyrelsen att föra detta till fullmäktige kommer den nya lagen inte att prövas.

Jag väljer att lämna in en ansökan om befrielse från mitt uppdrag så att fullmäktige får ta ställning till om de hellre röstar bort en ungdom från stadsstyrelsen än att godkänna kommunallagen.

ANTON GÖTHLIN

OBUNDEN SAMLING