DELA

En modern demokrati ska ge plats för föräldraskap

Ålands lagting, dit jag nu kandiderar för andra gången, har inga system för föräldraledigheter. Det är en stor brist. Det kan inte vara så att kvinnor i barnafödande ålder ska förhindras från att delta i politiskt, demokratiskt arbete.
Många kvinnor kanske inte vill eller kan dela sig mellan moderskapsledighet och lagtingsarbete under den mest intensiva tiden. Idag är man tvungen till det eftersom det inte finns något suppleantsystem för föräldralediga.
Själv ska jag, om allt går väl, föda barn i januari. Om jag blir invald blir jag borta under vårsessionen. Jag siktar på att vara tillbaka med full kraft från den 1 november 2008.
Fram till dess kan ingen fylla min plats. Det betyder att jag under min mammaledighet ändå går in för att t.ex rösta i viktiga omröstningar. Det gör jag givetvis när det behövs.

Det är hög tid att uppdatera lagtingsordningen. Det måste göras under mandatperioden 2007-2011. Nuvarande system och arbetstider är anpassade för jordbrukande karlar. En modern demokrati måste tillse att hela befolkningen kan vara representerad på lika villkor. Dit hör också nyblivna mammor.
Jag är inte den första och knappast heller den sista. Föräldrars perspektiv behövs dagligen i det politiska arbetet. Därför måste det gå att kombinera politiskt arbete med familjeliv i alla dess skeden.
Camilla Gunell (s)