DELA

En minskad byråkrati

Vi har i dagens politik en brist på sunt förnuft. Detta kännetecknas genom i vissa fall förlamande byråkrati, makthavare som distanserar sig från ålänningarna och reformer där ålänningarna ofta känner sig överkörda. Den här utvecklingen kan dock brytas. SaltviksCentern vill att Saltviks kommun ska vara en förebild i arbetet för minskad byråkrati.

All forskning pekar på en sak – större kommunala enheter innebär mer byråkrati, mer förordningar och mer regler som i förlängningen belastar saltvikarna, brändöborna eller mariehamnarna. Det här är en konsekvens av den offentliga sektorns organisering och inget som går att önska bort. Större enheter kräver en utökad byråkrati när närdemokratin byts ut mot anställda tjänstemän.

De flesta kommunerna klarar idag sin ekonomi och sina åtaganden bra. Att Saltvik bevaras som en egen kommun, där saltvikarna får råda över sin egen basservice är inte bara värdefullt för närdemokratin utan det är en garant för att motverka ökad byråkratisering. Istället för att ologiskt jämföra de småskaliga åländska kommunerna med de betydligt större kommunala enheterna i Sverige och Finland, med större politiska ansvarsområden, borde vi jämföra oss med isländska och färöiska kommuner där storleken och politikområden mer motsvarar åländska förhållande.

Det här vill vi som ställer upp som kandidater för SaltviksCentern fortsätta med, vi vill fortsätta hitta lösningar för mindre byråkrati samtidigt som vi bibehåller vår goda åldringsvård, våra fina skolor och vår barnomsorg. Samarbete med andra norråländska kommuner är en viktig del redan idag och kan vi utveckla det samtidigt som vi inte belastar våra invånare med utökad byråkrati är det bara till gagn för i förlängningen alla ålänningar.

SaltviksCentern

Mathias Johansson

René Hampf

Runar Karlsson

Berit Hampf

Tom Jansson

Mikael Söderholm

Jörgen Lindblom

Fredrik Dahlén