DELA

En medveten förvrängning av fakta

Chefredaktör Niklas Lampi tar i torsdagens ledarstick till sina kända demagogiska trick. Handlingarna om golf på Stornäset är inte hemligstämplade påpekar han förnumstigt. Nej, men de hemlighålls!

Den 7 januari anhöll Ålands Natur och Miljö skriftligt om att få ta del av sakkunnigbyråernas utlåtanden om Stornäset, med motiveringen att allmänheten bör ha rätt att få kännedom om betänkandets innehåll.
Tre veckor senare har föreningen fortfarande inte ens fått ett svar, vilket är anmärkningsvärt. Sådana förfrågningar bör inom god förvaltningssed kunna besvaras inom en vecka. Handlingarna kan inte hemligstämplas i lagens mening. Ändå har de undanhållits offentligheten i tre månader. Det är ett aktivt hemlighållande.

sakargumenten tryter tar Niklas Lampi till ett annat trick, stämpling. Nu har han hittat en s-märkt konspiration av politiker och chefredaktörer(!) Han struntar då i att nämna den omfattande opinion ute på fältet som engagerar sig i Stornäsfrågan. Eller hänför han alla 900 som skrivit under protestlistor till det röda hotet?
Vi, undertecknade, är inte och har inte varit partipolitiskt engagerade under någon färg alls.

Isabel Kvarnfors
Lennart Karlsson
Anna-Linnéa Rundberg
Gunda Åbonde-Wickström