DELA

En Master plan för skärgårdstrafiken?

Avsaknaden av en generalplan med brett parlamentariskt stöd för skärgårdstrafiken hämmar en vettig diskussion om den framtida trafiken. Debatten har snurrat på högvarv. Jag har en fundering på hur en rationell och kostnadseffektiv huvudrutt skulle kunna se ut:
Färjpass Osnäs – Åva.
Färjpass Torsholma – Kumlinge.
Färjpass Seglinge – Överö – Långnäs

Detta kräver på sikt fast förbindelse Kumlinge – Seglinge eller färjpass typ Prästö – Töftö. Föglötrafiken går över Överö.
Nuvarande norra rutten Torsholma – Hummelvik slopas då utbyggnaden av den sammanslagna norra och södra rutten genomförts. Kökartrafiken går över Hastersboda. Sottungas trafik ordnas med färja till Överö. Enklinges trafik ordnas med färja till Kumlinge.
Trafik till övriga öar får ordnas efter behov genom beställningstrafik. Rutten Galtby – Kökar – Galtby kan starkt ifrågasättas av kostnadsskäl.
Förverkligandet av generalplanen kan inte ske över natt, men med en överenskommen plan som bas kan man stegvis genomföra planen.

Något att tänka på!
Kalle Fogelström (S)