DELA

En massa idéer, var så goda

Ålands skärgårdsnämnd har önskemål om projektidéer
Man får tacka för inbjudan, här kommer min önskelista utgående ifrån mitt mål att Ålands skärgård ska bli en föregångare vad det gäller miljöarbete, aktivt medborgarskap och kreativitet. Sen krävs det bara folk som är modiga och tror på idéerna, folk som har tid att sy ihop dem till projekt och sen förstås pengar, och det brukar var ett tidskrävande arbete.
Håll till godo!

Önskelista

– Demokratiutvecklingsprojekt där en mer ändamålsenlig kommunstruktur tas fram.
En struktur som tar till vara på skärgårdens idéer, kreativitet, erfarenheter och engagemang.
En modern och rationell demokratistruktur som bygger på att skärgården samarbetar med varandra i många frågor och uppgifter. Om det ska vara en eller flera kommuner får bli tydligt i utvecklingsarbetet, att bara som nu bygga på med nya kommunförbund är både odemokratiskt och oändamålsenligt i längden.

– Ett ungdomsdemokratiprojekt som tar sin utgångspunkt i elevrådsverksamheten.
I projektet ska en viktig del vara att man skapar förutsättningar för och tar tillvara barns- och ungas idéer, funderingar, kunskaper och erfarenheter genom att elevråden utvecklas till en stark resurs och påverkans faktor i skärgården. Detta kan förhoppningsvis bli en del av ett framtida Interreg-projekt och en fortsättning på projektet Barnens och ungdomarnas skärgård.

– Ett transportsystemsprojekt som utreds och utvecklar en helt ny miljövänlig trafik.
De ska bygga på modern miljövänlig teknik som inte kräver att alla som ska till varandra i skärgården, till Mariehamn eller vidare öster och väster ut behöver ha bil. Transportsystemet bygger på att en helt ny infrastruktur byggs ut med miljöbilspolar, kollektivtrafik och snabbgående småskalig båttrafik. Det gamla systemet löper parallellt och utvecklas för transporter.

– Ett webbkommunikationsprojekt.
Ett projekt där den nya interaktiva tekniken tas tillvara så att sjukvården, skolan och andra enheter ges möjlighet att utveckla sin verksamhet med möten och kunskapsinhämtning via nätet. Möten med andra utvecklas så att webbkommunikation är en självklar del av möten med såväl tjänstemän på landskapet andra tjänstemän, politiska möten, föreningsmöten och andra möten.

– Projekt ”husbilen
Ett projekt som Skunk just nu förprojekterar. Verksamheten ska stärka barns men framförallt ungdomars fritidssituation i skärgården. Husbilen skall fungera som en ”öppen verksamhet” (träffpunkt) där unga kan bygga relationer till jämnåriga och till vuxna. En plats där det finns utrymme för spontana aktiviteter och planerade aktiviteter med gäster från olika organisationer etc.
Husbilsverksamheten ska ledas av en ungdomslots som utöver att den ska samordna och koordinera verksamheterna, ska finnas med som en kontinuerlig del av husbilens verksamhet för att stödja både de som har idéer som de vill förverkliga och de som har problem som de behöver finna vägar att lösa.

Min önskelista kan göras längre men jag börjar så här.
Mia Hanström
Boende på Kumlinge, som tror
att skärgården måste samarbeta
mycket mer både med varandra och andra : )