DELA

En lördagsmorgon på Töftöfärjan

Kl 0600: Föraravlösning. Den i tjänst trädande föraren vet att det den här tiden kan komma någon pendlare från från Vårdöhållet även på lördagar så det känns meningslöst att stanna färjans motorer och gå ner på däck och koppla landströmskabeln. Det kan ju komma en bil när som helst.
0635: Färjan ligger på Prästösidan. En bil har nyss transporterats från Töftö till Prästö. Skepparen vet att det mot sjusnåret kan komma någon bil från Vårdö som ska med Eckeröfärjan till Sverige. Det lönar sig alltså inte nu heller att stanna motorerna.
Föraren kör över till Töftö och ca 0645 kommer det en bil. Han väntar den obligatoriska minuten, ifall det skulle komma någon mer bil men det gör det inte och han kör iväg. När färjan är trettio meter ut från land kommer det två bilar. Nu får dessa vänta tio minuter tills färjan kommer tillbaka.

Åter på Töftö lastar föraren de två väntande bilarna, väntar igen en minut på fler bilar men inga kommer, och han kör iväg. Klockan är nu ett par minuter i sju. När färjan är några meter ut kommer det ytterligare en bil som nu får vänta i tio minuter. När också den bilen rullar iland på Prästö är klockan ca 0720.
Föraren hoppas nu på något litet uppehåll, det är ju lördag, kör över till Töftö, stannar motorerna och kopplar landström. Fem minuter senare kommer det en bil. Föraren suckar uppgivet, kopplar loss landströmskabeln och startar maskinerna. Nu är det inte längre lönt att stanna motorerna. De blir nu gående till 01- 02-tiden följande natt, alltså ca 18 timmar.

Vi summerar: För att transportera fem bilar över sundet har färjan varit i gång från 06 till 0730. Om färjan hade kört på turlista hade dessa fem bilar kunnat köras över på en tur. Då hade det räckt med att köra färjan tolv minuter istället för att hålla igång hela tiden. Det kostade 28 liter diesel att köra fem bilar över sundet. Om alla körts över på en tur hade åtgången varit 4-5 liter.
Ungefär så här går det till på Töftölinjen, inte bara lördagsmorgnar, utan alla veckans dagar. Uti jordklotets alla snåriga samhällssystem är det nog bara åländska politiker som tillåts hantera miljön och skattebetalarnas pengar på detta vis.

Våren 2009 lade färjförarna på Töftölinjen fram ett förslag om turlista på färjan med avgångar ca var 20:de minut. Om man kör enligt färjförarnas förslag skulle bränsleåtgången bli 41 procent lägre och slitaget på färjan skulle minska mycket. Förslaget skickades till politikerna. Vad hände? Hittills ingenting, men oroväckande rykten talar om en Töftöfärja utan serviceman och med fyra trafikuppehåll om dagen för färjförarnas lagstadgade matpauser.
Det är dåligt.
Ole Lundberg