DELA

En liten tankeställare

Den vanligaste kommunala skattesatsen 2011 i Finland var 19,5 procent. Skatteöret i Mariehamn är 16,5 procent. Som referens vill jag nämna några kommuner på fastlandet. I Esbo är skattesatsen 17,75 procent, i Grankulla 16,5 procent, i Lovisa 19,75 procent, i Åbo 18,75 procent, i Ingå 20,75 procent och i Hangö 20.75. (Kirkko-Jaakkola, M.” Kuntien verot 2011 – missä maksat eniten?” 2011)

Inför kommunalvalet debatteras det hårt ifall vi kan höja skattesatsen i Mariehamn. Socialdemokraterna föreslår en blygsam skattehöjning så att nedskärningarna inom den sociala sektorn kan stoppas. Höjer vi skatteöret med 0,25 procent så har vi ändå bland de lägsta skattesatserna i Finland.

Samhällsfilosofen John Stuart Mill ansåg att politikernas viktigaste uppgift är att skapa ett lyckligt samhälle. Konsekvenserna av att inte höja skatteöret kan bli betydande för de svaga. Vill vi ha det så ?
Sara Kemetter (S)
Kandidat i lagtings- och kommunalvalet i Mariehamn