DELA

En liten påminnelse om Finlands farligaste djur

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar. År 2018 diagnostiserades enligt Institutet för hälsa och välfärd 79 fall av TBE. Under de senaste fem åren har förekomsten av TBE stadigt ökat. TBE överförs omedelbart då fästingen biter. Enda sättet att skydda sig mot TBE är vaccinering. Borrelia är mycket vanligare. Enligt Professor Jarmo Oksi vid Åbo Universitet smittas mellan 6 000 och 8 000 personer årligen av borrelia. Det riktiga antalet är svårt att beräkna då alla som smittats inte diagnosticeras. Borrelia smittar inte omedelbart då fästingen biter utan först efter några timmar. Det finns tyvärr inget vaccin mot borrelia.

Fästingarna ökar och sprider sig. De finns nu längs alla våra kuster från Kemi till Östgränsen och i en del av våra kuststäder. Fästingar är parasiter och de är beroende av värddjur under hela sitt liv. Fästinghonorna lägger rena det vill säga smittofria ägg. De nykläckta larverna är smittofria men en del av dem blir smittade vid sitt första blodmål på gnagare (sorkar och möss), som bär på TBE virus och borreliabakterier. Enligt agronomie- och forstdoktor Anneli Jalkanen från Östra Finlands Universitet, infekteras 90 procent av fästingarna av gnagare och knappt 10 procent av fåglar. För att få fästingpopulationen att minska bör vi på alla sätt hålla efter gnagarna året om.

Efter det första blodmålet utvecklas nymfer. Av nymferna är 5-20 procent smittade med borrelia. Nymferna behöver ett större värddjur, såsom kattor, hundar, harar och människor. De infekterade nymferna överför TBE och borrelia. Man bör plocka bort dem så fort som möjligt, helst inom 12 timmar.

I vår natur är hjortdjuren mycket bra värddjur för fullvuxna fästingar. Hjortdjuren rör sig överallt och kommer gärna in i våra trädgårdar. Av de fullvuxna fästingarna bär 15-40 procent på borrelia.

Enligt Anneli Jalkanen är vårt naturliga ekosystem nu i obalans, vilket beror på att man alltför länge har favoriserat vitsvanshjort och rådjur som bytesdjur. Detta är en av orsakerna till att vi nu har en ständigt ökande fästingpopulation och därmed många fall av fästingburna sjukdomar. För att få färre fästingar i naturen bör vi fokusera på fästingarnas första och sista värddjur det vill säga främst gnagare och hjortdjur. I år har 17 131 jaktlicenser för vitsvanshjort beviljats i Egentiga Finland (ÅU 5 juli 2019), vilket är mera än fjol. Rådjur får jagas utan licens. Jag önskar jägarna god jaktlycka.

Mina råd från förr gäller fortfarande. Låt vaccinera hela familjen mot TBE. För att minska risken för borrelia bör man göra fästingcheck både morgon och kväll.

Fånga gnagare med fällor från tidig vår till sen höst. Håll gräsmattorna korta och slyet borta och hundarna och kattorna fästingfria.

DOCENT MARGARETHA GUSTAFSSON

PARASITOLOG