DELA

En levande stad kräver aktivitet

Det var med stor glädje som jag läste föreningen Sk8:s insändare om allaktivitetssatsning i Miramarparken. Mariehamnsliberalerna drev frågan under valet och har lämnat in en motion i ärendet. Saken kommer att hanteras i planeringsarbetet av Mariehamns centrum.

För visst är det så att staden skulle vinna på att öka antalet aktiviteter, både ålänningar och turister skulle gynnas. Redan idag finns många fina anläggningar i närområdet; Arkipelags pool, äventyrsgolf, minigolf, muséet, biblioteket, Lilla Holmen, Sjökvarteret, Tullarnas äng och Mariebad. Tyvärr är området varken sammanbundet eller marknadsfört som helhet. Här finns stort potential i ett gränsöverskridande samarbete.

Skateparken kommer som ett välkommet inslag i miljön men det behövs mer. Mariehamnsliberalerna, liksom föreningen Sk8, ser vinster med ett utegym för seniorer, men också behov av att bygga ut aktiviteter för barnfamiljer. Framförallt behöver den befintliga lekparkens trygghet öka, den ligger nära Östra utfarten men saknar staket eller liknande mot trafiken.

En levande stad kräver aktivitet, föreningen Sk8 och infraavdelningen har gjort ett stort arbete i den riktningen. Det är bara att lyfta hatten och tacka!

Ingrid Johansson

Mariehamnsliberalerna