Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


En långsiktig plan för åländsk scenkonst

Vi i Hållbart initiativ ser stor potential i den åländska scenkonsten, för både ålänningar och besökare. Därför föreslår vi fyra konkreta förslag på hur den kan utvecklas:

• En scenkonstutbildning. Hållbart initiativ vill att landskapsregeringen äntligen tar steget och skapar en förberedande scenkonstutbildning på Åland. Många utredningar har gjorts. Det finns t.o.m. en läroplan framtagen. Det mest naturliga är att utveckla Ålands musikinstitut till att också innefatta dans och teater.

• Internationella samarbeten. Vi vill att Åland tar en aktivare roll i att finna samarbeten och utbyten både inom Norden, Europa och världen. Åland med sitt geografiska läge kan bli en naturlig hubb för stora evenemang. Ett åländskt scenkonstinstitut kan vara en naturlig första kontakt gästande projekt och kreativa utbyten.

• Utvärdering av Alandica kultur- och kongresshus. 10 år har gått sedan huset byggdes, 10 år kvarstår av nuvarande arrendeavtalet med en privat aktör. Hållbart initiativ vill redan nu inleda arbetet med en utvärdering av husets första 10 år. Målet är att komma fram till hur huset kan fortsätta utvecklas på bästa sätt i framtiden.

• Vi vill att landskapet i samarbete med Mariehamns stad tar fram en långsiktig plan för ”triangeln” stadsbiblioteket, Miramarparken och kultur- och kongresshuset Alandica. Det finns flera exempel i vår omvärld på hur sådana områden, med rätt koordinering och samarbete, har skapat fantastiskt fina helheter för invånare och besökare, t.ex. i Helsingfors där Musikhuset fungerar i fin samklang med nya biblioteket.

För Hållbart initiativ är kreativa uttrycksformer som teater, sång, musik, dans och film framtidsbranscher för Åland, både socialt och ekonomiskt. Men för att nå den fulla potentialen måste vi öppna upp för synergieffekter och samarbeten både på hemmaplan och gentemot omvärlden.

THERESE KARLSSON (HI)

CAROLINE PIPPING (HI)

ALFONS RÖBLOM (HI)