DELA

En kyrka tillsammans

Onsdagens samtalskväll om Ålands kyrka med biskop Björn drog en stor, och bred, skara av engagerade: församlingsbor, förtroendevalda, diakoner och präster. Det är både viktigt och glädjande att så många olika sorters människor är intresserade av kyrkan och dess framtid. Det visar också den livaktiga diskussionen på Facebook-gruppen ”Ålands kyrka”.

De förändringar som kyrkan på Åland, genom den kommande kommunreformen, nu står inför berör inte bara den yttre strukturen, eftersom det inte är möjligt att göra en strikt boskillnad mellan form och innehåll. De båda hänger ihop, som kyrkans kropp och själ. Därför är det viktigt att människor med olika sorters kompetens, och inte bara sådana som är kunniga inom förvaltning, deltar i diskussionen. Vi präster och diakoner tillför samtalet ett teologiskt respektive diakonalt perspektiv, förtroendevalda och församlingsbor tillför andra perspektiv. Tillsammans bygger vi framtidens kyrka på Åland.
Anna Lindén
Församlingspastor i Mariehamns församling