DELA

En kvart att slöa på

Vad gör en lärare EN HEL TIMME varje dag när hen inte undervisar?
En lärare har 200 timmar övrigt arbete som hen inte behöver redovisa för? Stämmer det? I det ingår lärarmöten, fortbildning, en vecka planering innan skolan börjar, en vecka utvärdering och efterarbete när skolan slutar, julfest, examensdag, övrig gemensam planering, administrativt arbete som att fylla i frånvaro och fylla i dagboken, besvara e-post, hålla kontakt med föräldrar etc. etc. I snitt är det fem timmar per vecka under läsåret (200 dividerat med 40). Det ger en timme per dag, innan man räknat bort obligatorisk fortbildning, möten och julfest och examen.

Kvarstår
ca 15 minuter per dag för resten. Hur ska vi komma överens om att vi ska schemalägga den tiden så vi inte bara slöar, Johan Ehn?
”En lärare i yrkesgymnsiet”