DELA

En kraftfull signal till tjänstemännen

Stadsstyrelsen har mangrant visat att Mariehamn inte hör hemma i bottenträsket när det gäller ekonomiskt stöd åt behövande innevånarna. Nu verkar den politiska oginheten vara slut. Detta under förutsättning att stadsfullmäktige visar samma typ av medmänsklighet och mod som stadsstyrelsen visat.

Att de höjer stadsdirektörens förslag till budget med nära 200 000 euro för den sociala sektorn måste ses som en kraftfull politisk signal som såväl chefstjänstemän som politiskt tillsatta socialnämnden måste notera. Förhoppningsvis förstår de också att detta ska följas. Valet kommande höst kan göra detta ännu tydligare. Vi får hoppas och tro att detta visar vad som är viktigt.

Samtidigt får man hoppas att stadsfullmäktige visar samma mod och förståelse för otursdrabbade och hjälpbehövande stadsbor som nu stadsstyrelsen visat.

Stadsstyrelsens förslag innebär rimligen att Mariehamns stad får bättre förutsättningar att agera lagenligt i framtiden. Att följa de lagar som finns.

Heder åt stadsstyrelsens agerande!

Jan Erik Sundberg