DELA

En kortsiktig politik

I några insändare och mess har kommentarer skrivits till mina insändare den senaste tiden. Till D.Jansson vill jag säga att det är klart att min inställning till hållbar utveckling sträcker sig utanför stadsgränsen. Jag kommer inte att godkänna en golfbana i Stornäset.
En annan skribent befarade att en utvidgning av begravningsplatsen österut skulle försämra framkomligheten på Strandgatan. I mitt och Kalle Fogelströms kompromissförslag om begravningsplatsens utvidgning tar man lite mark västerut och österut fram till gångstigen i Klintskogen och till Strandgatan österut. Norrut bör man helst inte gå. Det problematiska med begravningsplatsen i Mariehamn är att utvidgning inte är en hållbar utveckling för begravningsplatsen. Det är skrämmande att höra politiker säga att grunden för deras syn på utvidgningen bottnar i att de personligen vill säkra sig en grav på Mariehamns begravningsplats. Motivet är inte skrämmande i sig utan för att det struntar i kommande generationers rätt till grönområden och gravplats. Det utgår ensidigt från ”mig och mina behov” idag.

Jag har med stigande frustration iakttagit hur mina kolleger i olika politiska organ talar sig både varma och heta för hållbar utveckling för att i nästa minut handla kortsiktigt och utan tanke på kommande generationers behov.
Också tjänstemän som bereder ärendena och som bekänner sig till den gröna ideologin beter sig inkonsekvent och kortsiktigt. Mitt politiska intresse är just nu fokuserat på den lilla lundviolen som huserar på södra Lillängen. Arten har ett starkt skydd i lag. Den lilla lundviolen åtnjuter samhällets beskydd. Det bör respekteras i alla led av beslutsprocessen annars går den lilla lundviolen under och kommande generationer blir bestulna på mångfald och artrikedom vilket strider på de lagar och beslut som fattats.
Barbro Sundback (S)