DELA

En kommun – sexton kommundelar

Gör Åland till en enda kommun men med sexton kommundelar och likaså sexton kommundelsnämnder!

Kommundelarna är samma som dagens kommuner och har samma namn.

Helheten betonas men småskaligheten blir kvar.

Alla kommer att ha kvar sin boendeidentitet.

En getabo är fortfarande en getabo.

Kommunvapnen skulle vara kvar.

Alla skulle ha samma skattöre.

En skärgårdsbo kan ha en bostad även i staden utan att bli åthutad för snyltning.

Alla skulle ha samma förmåner beträffande socialvård och äldreomsorg.

Skoleleverna skulle kunna gå i den närmaste skolan.

Alla ålänningar skulle behandlas lika i byggnadstekniska frågor.

Alla skulle ha samma rätt till Medis, Musikinstitut, Bibliotek, Badhus och liknande inrättningar.

Listan över fördelar kan göras ännu längre.

Landskapet Åland, med säte i Mariehamn, skulle fortsättningsvis vara den centrala makten för förvaltning och lagstiftning. Kommunen Åland, med säte exempelvis i Godby, skulle ha ansvaret för det åländska samhällets praktiska skötsel. Det här är det enda sättet att undvika bitter konkurrens mellan de olika kommunblocken som nu är föreslagna.

De flesta av oss vill först och främst vara ålänningar och leva i fred och harmoni med alla andra i vårt fina ösamhälle.

Raul Petrell