DELA

En kommun – får vi rikebarnsskolor och skattehöjning?

Jag tar inte ställning till hur många kommuner som behövs på Åland. Det är kommunerna själva bäst skaffade att avgöra. Det finns många fördelar med att samla kompetens i större helheter och på så sätt skapa bredare service och mindre sårbarhet.
Att låta kommunerna finna samarbets- och hopslagningsformer själva kan uppfattas som mindre effektivt – på kort sikt.
En del talar om att Åland skall ha en kommun. Det låter smidigt och enkelt – men toppstyrt och flera frågor infinner sig.
Jag är stolt över att Åland har många grundskolor. Genom regelbunden tillsyn och nya beslut följer vi upp att kvaliteten är jämbördig. På Åland finns barn från alla samhällsklasser och befolkningsgrupper i alla skolor. Alla utvecklas och berikas tillsammans. Det här är en rikedom vi skall värna om! Här finns inga ghetton eller slumområden.
Hur blir det om Åland blir en kommun? Kommer medvetna föräldrar att sammanföra likasinnades barn i samma skola? Dithän har utvecklingen gått i Sverige – och delar av Finland följer efter … 

En andra fråga bland många är – vilken nivå skall vi ha på servicen? Har vi en kommun så måste alla ha rätt till samma service. Vi har tuffa ekonomiska tider – betyder det att de som har god service får räkna med en försämring – eller är det högsta service som skall följas – hur skall det finansieras?
Viktiga frågor som behöver få svar.
Jag tror på reformer och organisationsförändringar som gör att vi kan få bättre ekonomi , god service, fler jobb och ökad bosättning på hela Åland.
Britt Lundberg (c)