DELA

En k-märkt Navigationsskola

Barbro Sundback beklagade i en insändare att ”det varit tyst som i graven om Navigationsskolans k-märkning”. Det är landskapet som äger Navigationsskolan. Regeringen ansökte år 2011 om k-märkning för att därmed få utökad byggnadsrätt på tomten, men förstummades av stadens oväntade påstående att ”med en k-märkning menas bevarande i ursprungligt skick eller återställande i ursprungligt skick”.

När nu landskap och stad har så diametrala uppfattningar av vad k-märkning innebär, vad kan bli följderna? Bifogade bild är ett försök att se in i framtiden.

Återställande i ursprungligt skick hade bl.a. inneburit att man rev det s.k. plåtskjulet på taket och återuppbyggde den lanternin varmed arkitekt Sonck krönte trapphuset. En bra början hade varit att med en gång riva plåtskjulet, k-märkning eller inte. Men t.o.m. om landskapet lät riva plåtskjulet, så verkar nog kravet på att få en utökad byggrätt på 485 kvadratmeter (!) ogenomtänkt. Navigationsskolan med en modern tillbyggnad uppe på backen skulle bli ett alltför synligt missfoster. Men i värsta fall driver landskapet ändå igenom detta.

Man vill knappast heller avstå från den pittoreska fartygsmasten på taket. Men den nuvarande masten skulle se ynklig ut på den förstorade byggnaden. Fredrikshamn, som ändå är en betydligt mindre sjöfartsstad än Mariehamn, har fått en del rubriker för projektet Finlands högsta flaggstång. Med Navigationsskolans läge uppe på sin bergknalle är det ju ingen match att överträffa Fredrikshamns flaggstång.

För att blidka staden och de andra som av någon orsak kan tycka att huset såg bättre ut i sin ursprungliga skepnad kan det ju tänkas att landskapet låter bygga upp den ursprungliga lanterninen enligt arkitekt Soncks ursprungliga ritningar. Den kanske inte skulle få plats uppe på taket men på markplanet kunde den ju fungera som ett cykelstall.

MARKUS KÅHRE