DELA

En julklapp från regeringen

I tider som för med sig stora förändringar i regelverk för skatteundantag och spelmonopol vilket troligen resulterar i strypa pengaflöden från landskapets huvudsakliga kassakor Åland Post och spelbolaget Paf kunde inte regeringen Sjögren med närings- och miljöminister Camilla Gunell i spetsen ge oss ålänningar en bättre julklapp än samarbetsavtalet mellan landskapet och innovationsklustret Click Innovation. Medlemmarna i klustret är bland andra teknik- och energijättarna ABB, Fortum, Neste, UPM, Wärtsilä med flera.

Klustret kunde knappast inte finna en bättre lämpad plats än Åland för småskaliga test av ny teknik inom cirkulärekonomi och detta skapar oanade möjligheter för åländska företag och skolor, vilket i sin tur ger nya möjligheter till högkvalificerade arbetsplatser på en mängd områden. För Mariehamns stad gäller det nu att smida medan järnet är glödhett för att skapa förutsättningar för att möjliggöra ett dynamiskt kunskaps- och innovationscentrum i anslutning till kontorskomplexet it-iden, Ålands gymnasieskola och Högskolan på Ålands utbildningsenheter.

En av de självklara platserna för detta kluster att växa och utvecklas är i Mariehamns energis lokaler där det finns maskinhallar, fina kontorsutrymmen, bränslecisterner och andra nödvändiga faciliteter för dessa bolagsjättar att utveckla och förfina sina tekniker innan de når slutkunder runt om i världen för att där på plats skapa bättre levnadsvillkor för miljontals människor. Vad som måste ingå i konceptet är hur vi skapar strategier som skapar jämlika och jämställda arbetsplatser.

Personers eventuella funktionshinder ska inte få vara ett hinder för att vara delaktig i innovationsarbetet som sker inom centret, utan tvärt om kommer här finns utrymme för allas kreativitet och specialkunnande. Vi ska även utnyttja möjligheterna som nu ges för att öka andelen kvinnor att arbeta inom dessa naturvetenskapliga och teknikintensiva branscher.

Sköter vi nu våra kort rätt kommer detta samarbete att utmynna i det största och viktigaste arbete någonsin för ett jämlikt och jämställt Åland. På så vis tryggar vi med automatik att Åland fortsättningsvis är ett bärkraftigt och än mera hållbart samhälle på alla nivåer.

God jul och ett riktig, riktigt gott nytt år!

Martin Nilsson (S)