DELA

En hållbar skärgårdstrafik

Föreningen Åland Natur & Miljö har fått ett stort stöd för medborgarinitiativet för en hållbar skärgårdstrafik. Eftersom initiativet har fått fler än 1000 namnunderskrifter betyder det att lagtinget ska ta upp frågan för behandling, vilket vi är mycket glada för. Nu tar vi tillfället i akt att igen förklara vad det är medborgarinitiativet syftar till. År 2014 tog lagtinget och landskapsregeringen beslut att gå in för en gemensam strävan mot ett fullt ut hållbart Åland senast 2051. Efter det beslutet har Utveckling- och hållbarhetsagendan för Åland tagits fram och stora delar av det åländska samhället har engagerat sig i nätverket bärkraft.ax, där de som deltar har ställt sig bakom agendan och Ålands strävan att uppnå ett hållbart samhälle. Kortruttsutredningen startade under en tid då principer och metoder för hållbar utveckling fortfarande var oklara på Åland. Ålands Natur & Miljö uppmanar landskapsregeringen att ta fram en ny plan för skärgårdstrafiken i enlighet med ”Omställning Åland 2051”, Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, nätverket bärkraft.ax:s målsättningar samt FN:s globala hållbarhetsmål.

Medborgarinitiativet syftar därför till att landskapsregeringen ska ta fram lagstiftning som medför att förändringar i skärgårdstrafiken behöver göras i enlighet med metod och principer som slagits fast för hållbarhetsarbetet. Det skulle i praktiken innebära att landskapsregeringen behöver revidera delar av underlaget som tagits fram för kortrutten.

För att göra Ålands Natur & Miljös initiativ så konstruktivt som möjligt tog föreningen, hösten 2017, fram ett alternativ som kallas Snabbrutt. Snabbrutten är ett alternativ vars syfte är att visa att det är möjligt att planera framtidens skärgårdstrafik på hållbara grunder i större utsträckning än nuvarande förslag till kortrutt gör. Vår målsättning är en hållbar skärgårdstrafik som kommer samhället till gagn idag och i en hållbar framtid. Det är en trafik som utmärker sig globalt genom minskade utsläpp utan att göra avkall på biologisk mångfald. Det är en trafik som bidrar till goda förutsättningar att bo, verka och besöka skärgården. Det finns en stark vilja hos allmänheten att utveckla skärgårdssamhället. Vi har nu chansen att investera i en hållbar och livskraftig skärgård.

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

ÅLANDS NATUR & MILJÖ R.F.