DELA

En fysisk ungdomsmottagning

Vi vill framföra våra synpunkter gällande behovet av en fysisk eller en virtuell ungdomsmottagning. Vi är en av landskapsregeringen utsedd operativ samverkans- och referensgrupp för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, som verkar i olika enheter runt om på Åland och som i olika utsträckning möter/jobbar med ungdomar.

Ungdomarna kan inte alltid sätta ord på vad det är som är galet vid första kontakten och kan behöva träffas flera gånger för att skapa förtroende samt komma underfund med vad det är som de behöver jobba med.

Reflektioner från gruppen:

Det vi kan konstatera nu efter det senaste halvåret med Covid-19 är att det är mycket svårt att bibehålla och skapa kontakter till ungdomar som vi inte kan träffa fysiskt. Det är sålunda väldigt svårt att skapa en förtroendeingivande relation via endast nätkontakt.

För ungdomar på Åland finns i dag följande enheter om det finns behov av samtalskontakt:

På grundskolorna; finns skolkuratorer som i olika utsträckningar finns till förfogande det vill säga inte dagligen på plats. Skolpsykologer, vet vi att är en bristvara och de sysslar i stor utsträckning med utredningar. Skolvärdar/skolcoacher är en resurs for eleverna men som ibland används som vikarier för lärare. Hälsovårdare finns i olika utsträckningar på skolorna men inte alltid dagligen att tillgå.

Fältarna jobbar förebyggande över hela Åland med ungdomars hälsa och välbefinnande och de har många samtalskontakter med ungdomar.

Till BUP kan ungdomarna komma om de har en remiss. Det finns olika verksamheter som kan skriva remisser men det kräver att du har en kontakt till just den verksamheten först. Viktigt att komma ihåg är att inte alla fyller de kriterier eller är på den vårdnivån så att de är i behov av BUP. BUP är specialsjukvård där de vårdar måttlig – > allvarlig psykisk ohälsa.

Studerandehälsovården på gymnasialstadiet (Ålands lyceum, Ålands folkhögskola och Ålands yrkesgymnasium) riktar sig främst till studerande under 21 år. Äldre studerande ombeds vända sig till Hälsocentralen.

Mental hälsa på HC som fått utvidgad verksamhet till lågtröskelmottagnings verksamhet, dit personer över 18 år kan gå.

För vem skulle en fysisk ungdomsmottagning vara?

– En ungdomsmottagning skulle vara för alla minderåriga ungdomar och upp till 25 år.

– För att fånga upp minderåriga ungdomar som inte går i skolan, i nuläget finns det inget nätverk som fångar upp.

– Ungdomar som inte vill gå på samtal under skoltid av olika orsaker.

– När ungdomar inte tycker att de finns någon vuxen på sin skola som man ”klickar” med.

– För de som har skolkuratorer som inte har lov att ha samtal med elever under skoltid om det inte är skolrelaterat.

Tröskeln för att söka sig till HC kan upplevas som hög framförallt av yngre ungdomar. En ungdomsmottagning kunde sänka denna tröskel genom att erbjuda ett alternativ som inte är lika starkt förknippat med hälso- och sjukvården.

Ungdomsmottagningen skulle således kunna hjälpa och förebygga så att färre ungdomar behöver gå vidare till specialsjukvård, men även att fungera som en brobyggare för ungdomar som faktiskt har besvär som hör hemma inom specialsjukvården eller till andra instanser. På ungdomsmottagningen kan ungdomen få en första personlig kontakt.

OPERATIVA SAMVERKANS OCH REFERENSGRUPPEN FÖR ANDTS-ARBETE PÅ ÅLAND