DELA

En fysisk ungdomsmottagning på Åland

Samarbete är en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att kunna utföra ett lyckat och effektivt socialt arbete.

Resultatet från Institutet för hälsa och välfärds undersökning ”Hälsa i skolan” som publicerades förra veckan talar sitt tydliga språk; de åländska ungdomarna mår ännu en gång sämst i hela landet. Samhället behöver besvara dessa siffror med konkreta åtgärder, det är vi skyldiga framtidens ansvarstagande medborgare!

För att lyckas möta enskilda ungdomars behov av hjälp, är det avgörande att i ett tidigt skede kunna skapa sig en helhetsbild av klientens situation och omkringliggande skydds- och riskfaktorer. Detta uppnås bäst genom att alla aktörer samarbetar i gemensamma strukturer för att kunna erbjuda stöd på rätt nivå.

 

En fysisk ungdomsmottagning skulle kunna innebära samlad kompetens och en knytpunkt för tidiga hälso- och socialvårdsinsatser i samarbete med både interna och externa aktörer. För våra ungdomar skulle det innebära en lättillgänglig hjälpinsats, en dörr in med låg tröskel där man antingen kan få rådgivning på plats eller slussas till rätt instans för att tackla det specifika problemet. Mottagningen kan bli en lågtröskelverksamhet som dels kan agera lobby för att rikta klienter till rätt åtgärd, dels öppna för ett utvecklat samarbete med tredje sektorns aktörer och KST där det finns socialarbetare, fältare, familjearbetare, beroendevård, socialjour med flera.

 

De flesta som arbetar med barn och ungdomar på Åland idag är överens om att en ungdomsmottagning är ett bra sätt att tackla problem i tidigt skede genom professionellt samarbete. För snart ett år sedan tillsatte landskapsregeringen en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för att etablera en ungdomsmottagning på Åland. Gruppen fick förlängd deadline till 30 juni för att presentera en rapport men den har ännu inte presenterats. Social- och hälsovårdsministern har gett ett löfte om att det ska ske innan årets slut och att riktlinjer för det fortsatta arbetet ska finnas med i årsbudgeten för 2022. Bättre sent än aldrig kanske man måste säga men faktum är att vi inte har tiden på vår sida.

 

”Post Corona” är här, nu gäller det att identifiera och reda ut de sociala effekterna innan de tvinnar ihop våra ungdomars liv till en ny social katastrof liknande den efter 90-talskrisen. Vi måste skapa hållbara samarbetsstrukturer enligt nya socialvårdslagen för att trygga våra ungas välfärd. Etablera en Ungdomsmottagning!

SIMON PÅVALS (LIB)