DELA

En funktionell arena

Efter att fotbollen och friidrotten för några år sedan lade fram önskemål om förbättringar av Idrottsparken i Mariehamn så inledde Mariehamns stad ett arbete för att utveckla möjligheterna för båda idrotter. Friidrotten ville inledningsvis att både fotboll och friidrott fortsättningsvis skulle bli kvar i Idrottsparken och visade ritningar på en fullstor fotbollsplan (105x68m) med 8 löparbanor runt. Detta arrangemang skulle dock kräva vissa förändringar av Idrottsgatan som senare visade sig att inte vara direkt genomförbara.

Ytterligare konstaterades det att fotboll och friidrott inte kan vara på samma ställe om fotbollsplanen beläggs med konstgräs. Mariehamns stad beslöt då att utveckla idrottsparkens fotbolls-/friidrottsarena till en renodlad fotbollsanläggning och att friidrotten flyttas till Ytternäs. Friidrotten accepterade detta eftersom det utlovades en fullstor friidrottsanläggning med 8 banor och för övrigt samma faciliteter som man idag har tillgång till i Idrottsparken, dvs el-tidtagning, kansli, förrådsutrymmen, läktare med tak, belysning mm. Ärendet fortskred planenligt och ett beslut om en friidrottsanläggning med bl.a läktare gjordes i fullmäktige.

Det finns olika faktorer som gör att det t.om blir ganska förmånligt att bygga friidrottsanläggningen idag (bidrag och gynnande byggnadsmarknad), men trots detta så har det nu dykt upp en diskussion om att man skall banta ner kostnaderna genom att ta bort den planerade läktaren. Detta känns som ett mycket märkligt politiskt spel och rimmar illa med vad man lovade i samband med beslutet att flytta bort friidrotten från Idrottsparken.

I samband med att en friidrottsanläggning byggs så är det en förutsättning att det skall finnas utrymme både för tidtagning, kansli, förrådsutrymmen och läktare. Då känns det helt logiskt att man gör en kombinerad byggnad som täcker alla dessa behov. Men, nu föreslår man istället att man skall ha en mobil läktare som kostar både att anskaffa och att förvara, men som även ger så pass mycket extra arbete och kostnader för arrangörerna så det antagligen resulterar i att vissa arrangemang inte ens blir av.

Samtidigt måste ändå byggnader för tidtagning, kansli, kafé och förråd (obs maskiner, hoppmadrasser mm) byggas. Mycket av detta får ju plats under den planerade läktaren! När man nu beslutat att göra en ny fin friidrottsanläggning som faktiskt också har en stor nytta för andra idrotter (tex fotboll) samtidigt som det ger möjligheter för både skolidrott, spontanidrott och motion, så varför inte göra det fullt ut.

En så här stor allmännyttig arena byggs inte ofta och det gäller att se många år framåt med framtida möjligheter att ansöka om mästerskapstävlingar (finska, nordiska), ö-spel, SFIM mm. En läktare är inte heller bara till för att fyllas med åskådare under stora evenemang, utan utgör en del av en komplett arena.

En läktare med tak har nämligen även en funktion under träning för både idrottare, tränare, hämtande föräldrar och andra intresserade, dvs den utgör en viktig del för att öka den allmänna trivseln på en idrottsarena. Att banta bort en läktare känns inte genomtänkt och framför allt inte ärligt agerat gentemot friidrotten.

ÅID-FRIIDROTT