DELA

En fundering

Flera partier är eniga om att beskattningen av arbete bör lindras och att vi måste förenkla och minska byråkratin. Så, varför inte låta bli att sänka inkomstskatten och ge alla medborgare en basinkomst i stället? Resultatet borde bli detsamma, dvs. mera pengar för var och en.

Ett förslag, som redan finns, är att avbyråkratisera den nuvarande bidragsdjungel genom att bunta ihop en mängd olika socialbidrag (som t.ex. studiestöd, arbetslöshetsersättning, garantipension och hemvårdsstöd) till en hygglig basinkomst, som täcker en persons grundbehov. För att verkligen göra detta borde basinkomsten ligga i storleksklassen 1000 euro/månaden per person. Är den lägre är vi tvungna att hålla kvar bostadsbidraget. Det här förslaget verkar de flesta kunna omfatta.

En annan, kompletterande avbyråkratisering kunde vara att låta basinkomsten ersätta en rad olika skatteavdrag som t.ex. hushålls- och ränteavdragen, det automatiska avdraget för inkomstens förvärvande och varför inte också de två avdragen, som redan har tagits bort i Finland men som finns kvar på Åland och som gör att alla de åländska, färdigt ifyllda, skatteförslagen returneras för korrigering? Vi talar om rese- och sjukkostnadssavdraget.

En basinkomst i storleken 1000 euro/ månaden kompenserar de slopade avdragen med råge och på så vis får vi den önskade skattelindringen. Finns det någon vilja att omfatta ett dylikt förslag? Och är det möjligt med vår åländska lagstiftning?

För att vi ska komma framåt måste vi börja tänka utanför det gamla vanliga. Det tycks inte leda till några förbättringar, vare sig för dem som tvingas leva på bidrag eller för dem som arbetar men ändå kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Vi tror på basinkomst men är öppna för andra konstruktiva och trovärdiga förslag.

Sonja Nordenswan

Erica Scott

M-S Wetterhoff