DELA

En främling är en vän du ännu inte känner

Jag vill gärna som en av initiativtagarna till mottagandet av de första kvotflyktingarna till Åland år 1989 konstatera, att mottagandet till alla delar varit till fördel för Mariehamn och Åland.

Sammanlagt har ca 100 kvotflyktingar kommit till Åland. Jag har haft förmånen att aktivt få delta i mottagandet, först i egenskap av socialdirektör och därefter som verksamhetsledare vid Finlands Röda Kors Ålands distrikt. Jag och min familj har bland dem fått vänner för livet. Idag har vi invandrare från 100 nationer, representerande över 70 olika språk.

Jag är övertygad om, att invandringen till Åland, vid sidan av den rent humanitära aspekten, har medverkat till att levnadsstandarden på Åland hör till de högsta i landet.

Leif Jansson