DELA

En fråga till ÅHS om etik och rättvisa

I tisdagens Nya Åland står det att ÅHS styrelse enhälligt avslagit Brändö kommuns ansökan om att få finansiera hälsoberedskap i kommunen mellan midnatt och kl.8 följande morgon. ÅHS styrelse motiverar avslaget, enligt tidningen, med att en betald, av kommunen utökad hälsovård är tveksam ur både ett etiskt och ett rättviseperspektiv.

Det jag nu önskar är att ÅHS styrelse för allmänheten men framförallt för invånarna i Brändö kommun förklarar, utförligt och tydligt, i vilket avseende en av kommun finansierad hälsoberedskap för kommunens egna invånare anses vara etiskt tveksam och orättvis.
Den otvetydiga bakgrunden är att ÅHS har försatt invånarna i flere av skärgårdskommunerna i en annan situation vad gäller möjligheten att i praktiken få akut hälsovård jämfört med invånarna på fasta Åland. Detta har skett genom att dra in en tredjedel av hälsoberedskapen fr.o.m. april 2010.

Frågan om etik och rättvisa bör diskuteras också när ÅHS gör indragningar och inte bara när en kommun erbjuder sig att finansiera en del av hälsoberedskapen för de egna invånarna.

John Wrede
kommundirektör