DELA

En fortsatt utbyggnad av skärgårdstrafiken är viktig

Runar Karlsson (C) fortsätter att ställa olika grupper mot varandra, återigen använder Runar skärgårdens behov som ett slagträ i en annan debatt. Nu skall skärgården stå tillbaka för ökad ventilation, biogasanläggning, mera bidrag till kommunerna. Tidigare har det varit bland annat skola, vård och omsorg som skulle vara alternativet.

Nu har Runar tydligen övergett dem i jakten på fler populistiska utspel. Vi måste ha råd med även dessa anser jag, inte antingen eller. Kortrutten skapar kostnadseffektivare trafik och resurser till andra områden. Hela Åland vinner.

Jag har ifrågasatt ledamot Runar Karlssons ekonomiska uträkningar tidigare, som saknar stöd i några som helst utredningar. Istället drar Runar fram ”hittepåsiffror” gång efter annan, trovärdigt anser inte jag att det är. Det nya är att nu vill RK satsa på en färja för 60 bilar istället för att omplacera Alfågeln/Viggen, genom kortrutten.

Det innebär att RKs vill se bara en färja på södra linjen, varför annars en färja för 60 bilar. Det innebär också att antalet avgångar begränsas med bara en färja till två avgångar dagligen om inte färjan skall gå vidare till Galtby, för då blir det bara en avgång. Inga förbättringar för Föglö heller.

En eventuell kostnadsinbesparing sker i RKs värld enbart genom färre avgångar eftersom RKs nyanskaffningen inte genererar till en flexiblare trafik. Snarare blir den ännu mer (C)ementerad, något som tidigare C trafikministrar ansett vara utveckling.

Eftersom Runar Karlssons partiledare förklarat att östra Föglö/Hastersboda skall byggas men inget mer skall göras i den södra skärgården undrar jag vem av de tidigare trafikministrar som styr i oppositionen. Vem skall man tro på när flera budskap återigen levereras från ett uppenbarligen splittrat oppositionsparti.

Regeringen har en utstakad plan och en dialog med skärgården om investeringar. Emedan oppositionen kastar fram olika budskap utan förankring. Klara besked skapar trygghet.

Om drygt ett år är det val för nästa mandatperiod, regeringens besked om en fortsatt satsning på skärgården är ytterst viktig för framtiden och de nya unga som vill satsa på en framtid i skärgården.

En fortsatt utbyggnad och effektivisering av trafiken är viktig för framtidstron inom hela skärgården.

MIKAEL STAFFAS

LAGTINGSLEDAMOT LIBERALERNA