DELA

En förändring, för allas välmående

De flesta anser idag att det är normalt att äta kött varje dag, till och med flera gånger per dag. Det kan verka väldigt oskyldigt att göra på så vis eftersom vi gjort det så länge och det känns fullt normalt. Men världen förändras. Populationen ökar ständigt och efterfrågan på kött blir större, detta har lett till att miljön och samhället påverkas illa, djurhållningen har försämrats i samband med massproduktion, och detta överkonsumerande av kött skadar också vår egen hälsa. Läget blir alltmer kritiskt och påverkan mer tydlig.

Nästan 20 % av Finlands utsläpp av växthusgaser kommer ifrån jordbruket, där lejonparten kommer ifrån djurskötseln. Det släpps ständigt ut enorma mängder koldioxid, metan och dikväveoxid från köttindustrin och dessa utsläpp bidrar i stor del till den globala uppvärmningen som lett till förödande effekter världen över. Forskare har kommit fra m till att den globala uppvärmningen skapar hårdare och mer instabila väderförhållanden som fört med sig ett kraftigt ökat antal av stormar, orkaner, tsunamis, jordskalv, översvämningar, värmeböljor och även hårdare vintrar på vissa ställen. Köttproduktionen kräver också femton gånger mer energi, dubbelt så stora markområden och över 150 gånger mer vatten än vad som krävs från odling av baljväxter med motsvarande näringsvärden.

Djurhållningen i Finland är förhållandevis bra i jämförelse med vissa andra länder. Men det skapar fortfarande ett onödigt lidande för tusentals djur dagligen. Djur hålls ofta instängda hela deras liv i trånga onaturliga områden och det är då vanligt att djuren blir stressade och får beteendestörningar. Hangrisar som föds upp kastreras bara någon dag efter att de fötts, det görs helt utan bedövning och är mycket smärtsamt. För kycklingarna som föds upp är det vanligt att de har en yta jämfört med en A4-sida att röra sig på. De kan varken röra sig fritt eller sträcka ut sina vingar. Idag beräknas det att över 5,4 miljoner djur dödas årligen i Finland. Det minsta du kan göra som djurvän, är att minska användandet av animaliska produkter.

Är det då verkligen hälsosamt att äta mindre kött?
Att minska på ätandet av kött har visat sig påverka vår hälsa positivt, många mår bra av att helt och hållet avstå från kött så länge man ser till att få i sig viktiga mineraler och vitaminer som järn, zink, kalcium, D- och B12-vitaminer och proteiner. Vegetarisk kost innehåller ofta mer vitaminer, antioxidanter och fibrer än den typiska ”kött-dieten”, och mindre skadligt kolesterol och mättat fett. Dessa aspekter med flera har genom forskning visat på att vegetarianer löper 30-50% mindre risk att drabbas av cancer och löper också mindre risk att drabbas av hjärtsjukdomar, diabetes, fetma, njursten, gallsten och högt blodtryck. De flesta mår helt klart bättre av att äta mindre kött.

Vi kan se till så att dessa problem förminskas, vi kan minska vår köttkonsumtion! Det löser inte problemen helt och hållet men det är en viktig byggsten till ett klimatsmart och rättvist samhälle och det skulle gynna alla. Det är viktigt att inse att allt och alla på denna planet i själva verket är ett. Se Jorden som en varelse, som idag skadar sig självt, men vi kan genom att sträva efter välmående för alla – vilket är det enda hållbara i längden – göra planeten hel och frisk.
Andreas Sarling