DELA

En förändrad kulturpolitik

Jag är glad att mina tankar kring hur kulturpolitiken ska hanteras framåt väckt så mycket engagemang. För att kunna föra en debatt som bär in i framtiden ska jag i denna skrift försöka ge er läsare en bild av mina tankar kring utvecklingen av kulturpolitiken.

Kulturpolitik handlar för mig om att skapa förutsättningar för ett brett, djupt och kreativt kulturliv. Ett kulturliv där jag som politiker inte i detalj ska lägga mig i vad som produceras. Kulturen ska enligt min mening vara så fri som möjligt. Det jag nu vill förändra är att vi som politiker fokuserar på hur resurserna ska prioriteras på ett övergripande plan. Idag avgörs detaljfrågor av politiker istället för av dem som är bättre lämpade för uppgiften.

Jag vill förändra och förstärka kulturpolitiken. Jag vill få till en diskussion där regeringen lägger tydliga förslag som sedan granskas av oppositionen som vid behov också visar på alternativa vägar.
Det jag vill kan sammanfattas under följande punkter.
– Expertnämndernas inflytande ska öka
– Kulturdelegationen ska ta fram övergripande mål och handlingsplaner
– Regeringen tar fram de övergripande målen och riktlinjerna. Dessa diskuteras och beslutas av lagtinget.

Rent praktiskt kommer nu beredningen av detta att gå vidare. Jag kommer att diskutera dessa målsättningar med mina regeringskollegor för att sedan påbörja ett arbete med att ta fram förslag till en ny lag. Därefter kommer förslaget att gå på remiss till alla, såväl politiker som andra berörda inom kulturfältet. Under våren hoppas jag att lagtinget slutligen ska få slå fast de regler som ska gälla framöver.

För egen del ser jag fram emot en intressant och framåtsyftande diskussion som ska ge liv till den kulturpolitiska diskussionen på Åland!
Johan Ehn (MSÅ),
Kulturminister