DELA

En farlig världsbild – förvisso!

Min gamle trätobroder Nils Torvalds besvarar min (Nyan 16/2) insändare kring skiljedomstolen ICS som ingår i CETA avtalet.

Torvalds försöker hänföra mig till en kategori som framför ”alternativa fakta”. Detta gäller uppenbarligen även de 101 välrenommerade professorer i internationell rätt och juridik som i november ifrågasatte ICS inte bara som en hot mot demokratin utan även ICS förenlighet med EU:s grundfördrag (vilket Torvalds i november röstade emot att skulle prövas av Europadomstolen).

Uppenbarligen har även den europeiska domarföreningen (som representerar 44 nationella domarföreningar) och den tyska domarföreningen (DRB som representera 16 000 tyska domare och åklagare) drabbats av samma ”verklighetsfrämmande” världsbild. Därtill ett stort antal fack och miljöorganisationer.

Skiljedomstolen binder enbart nationerna och inte företagen. Detta är mycket anmärkningsvärt. Kanada föreslog under CETA förhandlingarna att företag som inte följer ILOs standarder för arbetsrätt skulle drabbas av ekonomiska sanktioner.

Detta avvisades av EU kommissionen. Skiljedomstolen är en domstol enbart för den ena parten – storföretagen. I CETA avtalet ingår en s.k. negativ listning. Alla sektorer som inte explicit undantas omfattas av avreglering och liberalisering.

En mekanism ”ratchet” låser gjorda avregleringar och mekanismen ”stand still” innebär att nationerna inte får göra sina marknader mindre öppna. Detta innebär att om t.ex alkoholmonopolet avvecklas eller om den offentliga sjukvården bolagiseras för allmän upphandling så kan detta inte återtas och är irreversibelt.

Nu är CETA antaget av europaparlamentet där vänster, de gröna och delar av socialdemokratin röstade emot. Nu skall avtalet antas av medlemsländernas parlament men kan träda i kraft intermistiskt dessförinnan.

Torvalds anser att jag är fångad av min egen retorik och har en osammanhängande världsbild.

På sjuttiotalet diskuterade jag som ung idealistisk socialist med Torvalds som då i motsats till mig hävdade Sovjetunionens förträfflighet och det berättigade i invasionen av Tjeckoslovakien.

Vi har väl blivit äldre vardera men i motsats till Torvalds anser jag fortfarande att det är oerhört angeläget att värna om den politiska och demokratiska maktens integritet och självständighet. Jag har ingen entydig världsbild annat än att jag är övertygad om vikten av transparens och demokrati för att bevaka allmänintresset mot storföretagens kortsiktiga vinstintressen.

Av världens 100 största ekonomier är merparten storföretag. Mitsubishi Tradings budget är större än Indonesiens. De 8 rikaste människorna har samma förmögenhet som de 3,5 miljarder fattigaste. Den avgörande frågan är att bevara och utveckla den demokratiska maktens och allmänintressets integritet gentemot den ekonomiska makten.

Skiljedomstolen i CETA avtalet är ett grundläggande hot mot vår demokrati och detta är den centrala frågan. Den är specifikt skapad för att bevaka företagens intressen och inte allmänintresset. Detta anser jag och ovannämnd juridisk expertis.

Torvalds däremot, ser inga som helst risker med denna skiljedomstol och vill inte heller att lagligheten skall utredas av Europadomstolen. Mot bakgrunden av våra diskussioner på sjuttitalet är jag inte förvånad.

Mogens Lindén