DELA

En eventuell konflikt kan inte betalas bort med skattepengar

Det är märkligt hur olika man kan tänka om förslaget att för skattebetalarnas pengar köpa Mariepark för 675 000 euro. Stadsdirektören tror att detta köp förhindrar uppkomsten av långvariga rättstvister i domstolen. Min åsikt är den diametralt motsatta. Att betala 675 000 euro av skattebetalarnas pengar för något som tillfaller staden den 10.12.2023 är att skapa allvarliga konflikter inom stadens förvaltning, bland ansvariga politiker och bland allmänheten.

Arrendetagaren Dennis Jansson har själv skrivit på ett avtal som innehåller en byggnadsplikt och en skyldighet att avlägsna alla befintliga byggnader och allt skräp som finns på tomten ifall inte 80 procent av stadsplanens byggnadsrätt förverkligats före den 10.12.2023 då arrendetiden löper ut.

Allt tyder på att arrendetagaren inte kan eller kommer att uppfylla sin byggnadsplikt.

Tomten övergår då i stadens ägo. Att avlägsna de befintliga byggnaderna kan ta tid och kräva särskilda lösningar. Därför måste staden inleda förhandlingar med arrendetagaren hur den frågan kan lösas.

Eftersom byggnaderna varit till salu i flera år och ingen spekulant visat intresse har de inget marknadsvärde. De är mera en kostnad än en tillgång.

Avtal måste hållas. Pacta sunt servanda. Det gäller också i detta sammanhang. Är någondera parten missnöjd är en rättsprocess inte utesluten. Tar stadsfullmäktiges majoritet beslut i enlighet med stadsdirektörens förslag är det högst troligt att någon besvärar sig över beslutet. Varje stadsbo har den rättigheten. För många är 675 000 mycket pengar. Det är pengar bort från grundskolan, barn och äldreomsorgen.

Ett lägga ut 675 000 euro i skattepengar för ett misslyckat privat fastighetsköp måste av många andra fastighetsägare och företagare ses som ett näringsstöd som förvrider konkurrensen. Jag har varit förvånad över stadens nitiska behandling av små föreningars bidrag och garantier. EU:s regler om förtäckt statsdöd har tillämpats rigoröst. En övertolkning av EU:s bestämmelser i några fall enligt min uppfattning. Lika förvånad är jag nu över stadens blinda stöd till det kommersiella bolaget Mariepark. Hela norra staden är full av företag som verkar på arrendetomter. I rimlighetens namn måste de kunna förvänta sig likabehandling av staden om affären Mariepark mot alla odds skulle gå igenom i stadsfullmäktige.

BARBRO SUNDBACK (S)
Ledamot i stadsfullmäktige

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp