DELA

En enkel kontroll

Det är med förvåning som jag läser ÅAB’s uttalande angående RS-avtalet. På Nyans förfrågan ”Hur noga kontrollerar banken stiftande delägares erfarenhet och solvens?” så svarar ÅAB att ” vi gör ingen ingående företagsbesiktning i avtalsprocessen. Men det förs en diskussion så att alla är medvetna om vilka regler som gäller”.

Om ÅAB gjort denna enkla efterforskning, som borde vara obligatorisk för en seriös bank, så hade det sparat mycket lidande för de husköpare som Nyan nyligen skrev om. Då man inte har det som rutin och tydligen inte heller tänker införa det så vill jag rekommendera alla blivande husköpare att noga välja bank och mäklare.
Insyltad