DELA

En demokrati bör tåla att det ställs frågor

Här kommer svar på några av de frågor som ställdes till mig i en insändare om Åland och Baskien nyligen.

Ja, jag vet hur det känns när en uniformsklädd person som skriker hotfullt åt mig sätter ett automatvapen mot mitt bröst och ja, jag vet hur det känns att ha däcken på bilen uppskurna på morgonen efter att ”fel” personer övernattat i min bostad med mera. Men aldrig i Finland/ Åland och aldrig i Spanien/ Baskien.
Finland och Spanien är i dag båda demokratiska länder och dessutom medlemmar i EU. Åland och Baskien har båda självstyrelsesystem som man kan diskutera och ifrågasätta i demokratiska stater. Det är möjligt att ställa frågor och ifrågasätta. Man får utöva sin kultur och undervisa på sina språk i skolan, vilket inte varit möjligt i Spanien före demokratins införande för drygt 30 år sedan.

Självfallet har jag ingen erfarenhet av det du beskriver som vardagen med förstörelse i Baskien. Jag har inte den bakgrund du har och besökte aldrig Spanien före demokratins införande. Nu har jag varit där flera gånger, hållit föredrag, givit både radio- och tidningsintervjuer samt mött personer som tidigare tillhört nu förbjudna partier.
Detta har gett mig möjlighet att tala om självstyrelsen och vikten av att alltid ta avstånd från våld (ETA) och det anser jag att är en skyldighet när man kommer från det fredliga Åland. ETA kan aldrig få någon internationell förståelse om de inte klart distanserar sig från militanta metoder.
Den kommunistiska värdegrund som Batasuna stod för och med självständighet som mål är långt ifrån min ideologi, men det faktum att jag inte har samma åsikt anser jag inte vara skäl nog till att partiet bör förbjudas. Rätt eller fel, det avgör domstolen.

Vid mina besök i Baskien har jag sena kvällar rört mig ensam i olika områden utan att uppleva några hotfulla situationer eller våldsamheter. Jag har utan problem haft med mig en åländsk flagga i olika sammanhang. Detta har jag uppfattat som en självklarhet i ett demokratiskt EU-land. Det är just därför jag blev så förvånad när en demonstration, visserligen utan tillstånd, kunde resultera i så långvarigt fängelse i isolering.
Eftersom det nu skrivits mycket om det i spansk press, och dessutom uppmärksammats i internationell press, ansåg jag det var särskilt lägligt av Fredsinstitutet på Åland att arrangera ett seminarium med experter på Baskien för att få belyst om dessa fångar verkligen är så farliga, och varför de sätts i fängelse just nu.
Spanien är en demokrati som släppt de politiska fångar som tidigare fanns, och bör tåla att det ställs frågor, ja, rent av ifrågasätts, för på det sättet kan man få svar.
Elisabeth Nauclér
riksdagsledamot