DELA

En dålig och brutal personalpolitik

I en insändare undertecknad Moderat samling i Mariehamn blottas en bild av läget inom stadens äldreomsorg som allvarligt avviker från den verklighet som klienter och personal befinner sig. I insändaren hoppas man att hela personalen som grupp i frivilliga initiativ ska komma fram till att treskift är bra för det främjar personalens kunskaper om klienterna, förhindrar uppkomsten av subkulturer och minskar nattpersonalens avtalsenliga förmåner.

Utan överdrift kan man påstå att moderaterna ger sitt oreserverade stöd till det ensidiga beslutet att införa treskift och rotation d.v.s. utan att höra personalen eller klienterna och deras anhöriga. Någon konsekvensanalys av beslutet fanns inte och finns inte ännu idag. Någon plan för genomförandet av besluten finns inte heller utan ansvaret skjuts över på omvårdnadsledarna som ska följa dekret som kommer uppifrån. De anställda upplever osäkerhet och stress inför framtiden.

Jämförelsen med ÅHS är inte helt relevant. Patienter som behandlas inom sjukhusvården ligger i genomsnitt inne ganska få dagar. I praktiken är målet att minska tiden för sjukhusvistelsen så mycket som möjligt. Inom äldreomsorgen är det mer eller mindre tvärtom.

De flesta som beviljats hemtjänst eller en boendeplats är i behov av service och personal för relativt långa tider. De flesta ända tills behovet helt upphör. Relationerna mellan klienterna och personalen är långvarig. Stabilitet och kontinuitet skapas av en kompetent och lojal personal som tjänar sina klienters förtroende. Nu hotas denna stabilitet av treskift och rotation.

Hur många som slutat, sagt upp sig, sjukskrivit sig eller beviljats tjänstledigt kan ingen av de ansvariga redovisa för. Att det är en betydande andel av den mest erfarna personalen är i alla fall klart. En stor förlust för klienterna eftersom just den personalen har deras förtroende och den behövs för att träna in ny personal. Nu förs inskolningen över på klienterna själva. Anhöriga kommer att få ta större ansvar för kontinuitet och stabilitet.

Beslutet att införa treskift är brutalt och en synnerligen dålig personalpolitik. De som jobbar inom äldreomsorgen och har gjort det länge har format sina privata liv i hög grad efter möjligheten att arbeta dag eller natt. Många vill jobba dag eftersom det ofta fungerar bäst med barn och familj samt annat socialt liv.

De som väljer nattarbete har ofta rätt specifika skäl till detta. Deras val gör det möjligt för många andra att välja ett mera normalt arbetsliv. Nattornas insats är högre avlönat och ska så vara enligt allmänna kollektivavtal. Det är ingen förmån utan en kompensation för obekvämt och tungt arbete.

Nattorna är de vardagshjältar i äldreomsorgen som ger kontinuitet och trygghet åt hela systemet. Om målet med treskift är att ”avstyra den subkulturen” som moderaterna okritiskt häver ur sig, så kan vi vänta oss stor personalomsättning och oro på Trobergshemmet och all annan äldreomsorg i staden.

Det som sker just nu inom stadens äldreomsorg är sorgligt. Som anhörig besöker jag rätt ofta Trobergshemmet. Jag ser försämringen och hör nödropen. Därför kommer jag att fortsätta föra fram åsikter och lyssna till de många som ser stora risker och negativa följder av försöken att införa rotation och treskift.

Varför förändra ett system som enligt klienterna och deras anhöriga fungerar bra. Istället borde vi koncentrera oss på framtiden.

Utreda hur vi kan säkra service och boende särskilt för dementa och hur vi kan behålla en kompetent, lojal och engagerad personal.

BARBRO SUNDBACK (S)