DELA

En dålig inbesparing

När jag scrollade igenom de senaste händelserna på Facebook stöter jag på Axels inlägg om studiestöd. Efter att ha läst igenom hela inlägget blev jag en smula slagen med häpnad samt med ett enormt frågetecken angående punkten varför man önskar genomföra en sådan reform. Efter en del grävande hittade jag följande motivering:
”På grund av det strama budgetläget avser landskapsregeringen att inte indexjustera studiestödet för läsåren 2013-14 till 2015-16. ”
Okay, situationen var inte så vansinnig som jag trodde att den var, men det ändrar fortfarande inte att hela det grundläggande förslaget är ogenomtänkt.

På Hanken, och alla andra högskolor och universitet har alla studenter varit för ett indexbindande av det fastländska studiestödet. Det känns väldigt avigt att när man på fastlandet strävade efter framsteg, håller de åländska politikerna på att sträva efter en tillbakagång.
För det andra undrar jag lite smått om de som ligger bakom förslaget inser vad indexjusteringen gör. Nå, naturligtvis vet de vad indexjustering gör, men indexjusteringen är ju ingen ökning eller något liknande av studiestödet, det är bara ett medel för att se till att studiestödet följer den generella prisökningen. En allmän prisökning som förövrigt ger en ökning i nominella termer av landskapets intäkter, så all indexjusterade utbetalningar samt löneökningar är bara en genomflyttning av inflationen så att de grupper som på något sätt får utbetalningar av landskapet (t.ex. studerande och landskapsanställda) inte får en minskning av sina real-inkomster.

För det tredje är frågan, är detta något som landskapet kommer att göra för alla sina utbetalningar eller är det endast studerande som skall bära denna börda? Tänker landskapet vägra att betala högre priser för varor och tjänster de inhandlar? Tänker landskapet låta bli att betala ut löneförhöjningar? Tänker landskapet stoppa inflation (på sina egna utbetalningar) för att få ordning på den offentliga ekonomin? För det första tror jag inte landskapet tänker göra detta, och även om landskapet skulle försöka skulle de ändå misslyckas.

Så vad förslaget faktiskt går ut på är att minska studiestödet, men framlagt på ett sätt så att det låter som att man inte skär ned på studiestödet vilket i mina ögon är fruktansvärt oärligt. Om man vill ha ett lägre studiestöd så bör man säga det rakt ut, så att det kan bedrivas en konstruktiv debatt angående frågan, inte bara skyffla undan det som en mindre åtgärd.

Slutligen är inbesparingen direkt relaterad till inflationen under de åren som indexjusteringen inte kommer att ske. Så storleken på inbesparing är osäker, dessutom är den direkt relaterad till storleken på inflationen på fel sätt! Vilket rent ut skapar negativa incitament for landskapet då de kan öka sin reella budget genom att öka inflationen. Så överlag är det enligt mig en dålig besparingsåtgärd som dessutom skapar en farlig intresse konflikt.
Henrik Storå