DELA

En central mottagning för alla

Producentansvaret har jag tidigare uttryckt mycket åsikter om så det behöver vi inte diskutera nu. Däremot är ju avfallshanteringen mer än producentansvarsavfall.

Jag anser att det borde förverkligas en central mottagningsplats i Landskapet, precis så som Landskapsregeringen sagt i sin Landskapsomfattande avfallsplan från 2010. Problemet är att inget händer.

Med en gemensam oberoende avfallsmottagning kan vilken kommun eller entreprenör som helst föra dit insamlat avfall för samma pris och med samma villkor. Hantering och mellanlagring kan då effektiviseras samtidigt som bästa möjliga miljöhänsyn kan tas. En sådan central mottagning kunde också betjäna producenternas avfallsinsamling och -mottagning genom avtal. Om mottagningskostnaden är låg och lika för alla så kan entreprenörer konkurrera på lika villkor om insamlingen och transporterna. Detta kan leda till lägre kostnader för kommunerna och därmed för kommuninvånarna.

Jag vill jobba för att förverkliga en central avfallsmottagning på Åland.

Mikael Stjärnfelt (Lib)