DELA

En budgetplan kan ändras

Socialdemokraternas kritik mot nedskärningarna i stadens ekonomiplan för nästa år bemöts av stadsdirektören med att stadsfullmäktige slagit fast att det ska sparas 2,3 miljoner euro år 2013. I budgeten för i år skrivs det om en ”nyordning där den politiska styrningen i första hand är långsiktig”.

En plan är en plan, ett förslag och inte ett definitivt beslut som varken kan diskuteras eller ändras. Stadsledningen måste ta hänsyn till verkligheten. Vi stadspolitiker måste beräkna skatteintäkterna utifrån de aktuella prognoser som Finlands kommunförbund och Ålands statistik- och utredningsbyrå kommit med och som visar att intäkterna kommer att öka.

Med dessa prognoser som underlag menar vi att det inte finns några ekonomiska motiv till att stadsstyrelsen nu ger nämnderna i uppdrag att skära ner kostnader för år 2013 med 2,3 miljoner euro. Enligt vårt förslag till ekonomiplan når vi ändå de målsättningar partierna gemensamt kommit överens om: att staden inte ska låna till investeringarna och att staden kan minska på skuldbördan.
Karl-Johan Fogelström (S)
Sara Kemetter (S)
Barbro Sundback (S)
Anders Hallbäck (S)
Igge Holmberg (S)