DELA

En bristfällig beredning

Replik till Anders Karlssons insändare
En mer konspiratoriskt och flummig insändare har man sällan läst och eftersom den riktar sig mot liberalerna i Hammarland och i synnerhet gruppen i fullmäktige, bland annat gällande vår kritik mot utredningen av en motion insänd av Tomas Blomberg med flera (bör påpekas att den även var underskriven av andra än liberaler), känner vi att detta måste förtydligas. Vi riktade inte kritik mot resultatet av utredningen utan mot hur bristfälligt utförd den var. Det påpekades flertalet gånger att vi inte har något emot det samarbete vi har idag utan tycker tvärtom att det funkar bra. Däremot anser vi att en motion skall utredas till alla delar, inte bara till de delar som passar vissa intressen.

Vi påpekade att motioner rent generellt utreds bristfälligt och därför förordade vi en återremitering för att få ett heltäckande beslutsunderlag för fullmäktige.
Att man spekulerar i kontakter mellan fullmäktigeledamöter i Hammarland och tidningen Nya Åland är på sätt och vis förståeligt, då Nina Fellman i sin ledare uttrycker nästan ordagrant samma förvåning som framfördes på kvällen av oss. När vi läste det på morgonen funderade vi också om Nina var på fullmäktigemötet på kvällen och på något vis hann få med texten i ledaren. Men ledaren stärker bara den kritik som framfördes på mötet gällande detta ärende då man även med utomstående ögon kommer fram till samma slutsats som vi framförde på mötet.

Med ovannämnda text i minnet kan man undra om Anders Karlssons paranoia bottnar i uttrycket “av sig själv känner man andra”? Kommunstyrelsen lämnade till fullmäktige att ta beslut om en eventuell flytt av eftis/föris till lokaler i Näfsby skola. Efter en lång diskussion beslöts enhälligt NEJ till en flytt, inget annat beslut togs gällande detta ärende. När man sedan läser det justerade protokollet ser man att någon har lagt till en mening med uppmaning till styrelsen att utreda detta vidare.
Det torde vara endast kommundirektören och de övriga som skrev under protokollet som har uppfattningen att detta beslöts. Är man för feg att stå för sina åsikter vid fullmäktige mötet när det finns åhörare på plats, men däremot öppen för att göra tillägg i protokoll för att få ärendet att gå den väg man tänkt?. Protokollet skrevs nämligen under enbart av centerpartister (Stig Mattsson, Kerstin Idman, Michael von Beetzen). Det kommer naturligtvis att lämnas in ett rättelseyrkande gällande denna punkt.

Konspirationsteorier och dylika frågor Det finns säkert mera som borde rättas i Anders Karlssons insändare men han borde nog förtydliga sig lite först så man vet vad han insinuerar, det är som Nina Fellman svarade, så mycket konspirationer och anklagelser att man inte vet i vilken ände man skall börja.
Tommy Saarinen (lib), Josefin CleveAndersson
(lib), Tomas Blomberg (lib)

För tydlighets skulle får jag väl konstatera: ledaren om beredningen av ärenden i Hammarland skrev på förmiddagen, FÖRE kommunfullmäktiges möte.
Nina Fellman